A Travellerspoint blog

Apie tai, kaip seną skolą grąžinom, bet naujų prisidirbom

Žlugus planui LIEPOJA, kartu su Lolita sugalvojam užlopyti vieną seną skolą.
Kažkada, besibaigiant sezonui "Protų Kovos su R.Petrausku", savo komandai "Dendrologija" prižadėjom kelionę jachta.
Dendrologai pasiūlymą sekmadienio kelionei vandeniu priėmė su entuziazmu.

Renkamės Pilies uostelyje, sekmadieno ryte. Atvyksta Darius su šeima - žmona Lina, ir trys kol kas linksmos dukros. Juos atlydi Vaidas, kuris irgi turi tris dukras, bet paliko jas saugoti namus. Vaido žmona Daiva, kaip jis sakė, tuo metu prekiavo kažkokiom svarstyklėm, bet ji yra profesionali psichologė, tai mes dėl tų svarstyklių labai ir nesigilinom. Juk maža ką...

Vaidas su Darium šeimomis ne tik draugauja, bet ir lenktyniauja. Vaidas į šią kelionę buvo siųstas su misija užtikrinti, kad Lina su Darium kajutėj nei vienu momentu neliktų dviese, ir dukrų santykis netaptų 4:3 Dariaus naudai.
Dar atvažiavo Mindaugas. Jis turi tik vieną dukrą, tai kelionės metu ketino pasimokinti iš labiau patyrusių kolegų.

Sutupdom visus kokpite, kur ketinu pravesti trumpą instruktažą prieš kelionę.
Anksčiau plaukioję pasisakė tik Darius su Lina, bet Vaidas paskui vis pyko ir karščiavosi, kad tai nesiskaito, nes jie tada plaukė keltu į Jūros Muziejų.
Aiškinu ir rodau, kaip judėti laive, einam per denį ratu pagal 3 taškų taisyklę, rodau kaip saugiai į laivą įlipti ir išlipti, kaip naudotis liemenėmis, ir visa kita...
large_P8120367-001.jpg

Svečiai labai nuliūdo, kai paiškinau apie modernią uosto stebėjimo video kameromis sistemą, kuri stiklinėm akim fiksuoja ne tik alkoholio vartojimo plaukiant akvatorija faktą, bet leidžia suinteresuotiems asmenims netgi pamatyti kas ant butelio parašyta... ir jei ten negerai parašyta, tai atsiunčia inspektorius tiesiai į mano jachtą, kurie iškart visus uždaro į areštinę, o man atima škiperio licenziją. Dariaus dukros irgi nuliūdo, nors ketino gerti tik IceTea. Negaliu jų dabar raminti, kad nesuardyti momento svarbos. Dar visus prigrąsinu, kad čia esu antras po dievo, mano komandas reikia vykdyti be diskusijų, o į klausimus gal atsakysiu vėliau. Pavyzdžiui, jei pasakysiu "Mindaugai, būk sveikas" - tai jis ir nesirgs. Ir jokių diskusijų.

Kai įsitikinu, kad savo valdžią jau pakankamai įtvirtinau, inventorizuojame ką svečiai atsinešė gerti bei valgyti. Areštuoju visą alkoholį iki nuplauksim už Kiaulės Nugaros. Po to, kad įsitikinti kad nieko nepamiršom, dar kartą perskaičiuojam Vaidoto grietiniečius ir aguoniečius, ir atsirišam nuo kranto.

Diena nuskilo saulėta, vanduo lygus tiek, kad jokio supimo nėra, ir Dariaus dukros atsigauna nuo anksčiau patirto liūdesio. Jos pradeda lakstyti po laivą. Tenka jas visas išrikiuoti kajutės tarpdury, ir išgauti pažadą, kad klausys tėvų. Vienu momentu išsigandau, kad niekur negalim plaukti, nes man viena akim dvejinasi iš pat ryto. Tačiau įgula nuramino, paaiškino, kad dvi iš trijų yra dvynės. Vėliau pradėjau jas kartais atskirti pagal šiek tiek skirtingus užrašus ant šiaip vienodų batelių. Visa kita pas jas buvo visiškai vienoda.
large_P8120368-001.jpg

Plaukdami išklausome Vaidoto įvadą į Klaipėdos uosto komplekso įmonių raidą, nuosavybės pokyčių niuansus, psichologinius ir technologinius pranašumus, ir kuo uosto verslas yra pranašesnis už pakeliamų durų verslą. Įdomiau buvo, negu alų gerti - bent jau taip visi apsimetam, kad žmogaus neįžeisti. Vaidotas kalbėdamas vis rodė ranka į kranto įmones, o Mindaugas vairavo. Laivo ir įgulos saugumo vardan, turėjom uždrausti Mindaugui žiūrėti ten, kur rodo Vaidas.
large_P8120371-001.jpg

Jeigu uoste dar paplaukėme burėmis, tai nuo Kiaulės Nugaros vėjas išsikvėpė. Suvyniojom genują ir įjungiau variklį.
Praplaukus Kiaulės Nugarą, pradėjau jausti vis piktesnius įgulos žvilgsnius. Ketinau laikyti kietą derybų liniją, tačiau prisiminiau, kad farvateris šioje vietoje gilus. Teko atiduoti jiems visus gėrimus, vos atkovojau pirmą šlakelį Neptūnui.

Švartavomės Juodkrantėje, prieplaukoje prie Ąžuolyno. Kad išsidėlioti visą BBQ amuniciją, reikėjo krantinėje pragainioti vietinius žvejus, bet paskui žvejų ir mūsų pajėgų balansas išsilygino, ir pradėjom vieni kitus ignoruoti.

Be didesnių įvykių prasikepėm pirmą partiją šašlyko, visai skaniai užkramtėm, kai pamatėm iš regatos plaukiančią Baraką. Mano iškalbingus mostus, rodančius kad šašlykai gavosi kiek per sausi, jie suprato teisingai, ir netrukus švartavosi antru bortu prie Scorpio, su tikslu mus išgelbėti. Iš to džiaugsmo Vaidotas visiems davė po grietinietį, o man, kaip kapitonui, teko aguonietis.

large_P8120377-001.jpg
Susikaupiau mėsos kepimui, ir po kiek laiko stebėjausi, kaip galėjo man nematant čia pat prisišvartuoti toks didžiulis 43 pėdų laivas BEAUTY, kuriuo atplaukė kapitonė Simona - gyvena gi žmonės! Tai pirmas laivas man, kuriame ne tik atsistoti pilnu ūgiu galiu, bet galėčiau net per šokdynę pašokinėti, lubų nekabindamas.
Darius su Vaidu, manęs prieš tai išsiklausinėję, ar BEAUTY yra geras laivas, įjungė asmeninius žavesius, ir pradėjo mušti kainą, t.y. derėtis su Simona dėl laivo pardavimo. Žinoma, kad didelis laivas reikalingas, kai dukros tokios judrios. Ten tiek kajučių, kad galima visas atskirai užrakinti. Simona pradėjo laužytis dėl kainos ir komplektacijos, nepadėjo net Vaidoto bandymas papirkti paskutiniu kapitonišku aguoniečiu.

Galų gale paaiškėjo, kad laivą jie pirks dalimis, t.y. šį sezoną susimes ir pirks tik vieną virvę.
Vos tik tai išgirdau, supratau, kad negaliu to leisti. Prisiminiau apie nelinksmą depresuotos Lietuvos statistiką kontekste su visokiomis virvėmis, ir suvariau visus svečius į Scorpio, kad parvežtume namo jų tiek pat, kiek išvežėm.
large_P8130379-001.jpg

Parplaukėm be nuotykių, bet visai smagiai; Vaidotas niekam netrukdė.

Atrodo, vėl vieni kitiems neatsargiai prisižadėjom, kad plauksime visi kartu dar.

large_P8130382-001.jpg

Posted by gramas 00:11 Archived in Lithuania

Email this entryFacebookStumbleUpon

Table of contents

Be the first to comment on this entry.

Comments on this blog entry are now closed to non-Travellerspoint members. You can still leave a comment if you are a member of Travellerspoint.

Login