A Travellerspoint blog

Apie tai, kaip nuo šventos karvės spenio nutrūkau

"Žiedų Valdovą" visi matėm, ir jau žinom kad mūsų gyvenimus valdo Gėrio ir Blogio jėgos. Jos nuolat rungiasi tarpusavyje dėl teisės pavairuoti pasaulį. Mes visi šioje kovoje dalyvaujam kaip žaidėjai, arba stebim nuo atsarginių suolelio, kol mūsų vardu žaidžia kiti (dažniausiai politikai). Tai šitaip funkcionuoja normalių žmonių pasaulis.
Buriavimo autoritetai mane mokė, kad jūros žmonių pasaulyje Gėrio polių atstovauja Gera Jūrinė Praktika. Kas atstovauja jūrininkų Blogio polių man niekas iki šiol nesakė, bet peršasi išvada, kad tai turėtų būti tokia niekam negirdėta Blogoji Jūrinė Praktika, labai tikėtina su Somalio piratais priešaky. Bet tokios Blogosios Praktikos nėra - vadinasi, jūros žmonių gyvenime Blogis neegzistuoja. Mes visi geri, o buriuotojai - geriausi.

Aišku, dėl visko kaltas mano nesuvokimas, bet panašu, kad daugelis jūros profesionalų uoliai gina šią griozdišką ir nelabai logišką sąvoką - Gera Jūrinė Praktika. Ji yra tokia jūrinė šventos karvės atmaina, irgi su tešmeniu, speniais, bet su pelekais vietoj kanopų.

Kaip rusai sako: Goole Est' - Uma Ne Nado... Nepatingėkit ir pagūglinkit tą gerą jūrinę praktiką. Plačiausiai ją aprašo pripažintas autoritetas ir, ko gero, pats produktyviausias Lietuvos buriuotojų mokytojas A.Dovydėnas (esu padaręs dvi orbitas Dovydėno buriuotojų mokymo sistemoje, ir, nežiūrint į tai, kad Tamstos mokyme daug kuo abejoju, lenkiu žilą galvą prieš Tamstos darbštumą). Tekstas čia.
Deja, man šis apibūdinimas, nors ir platus, tačiau atrodo perdaug miglotas ir neapibrėžtas. Kažkaip mistikos per daug. Tiksliau - dėl savo platumo ši sąvoka yra neįmanoma pilnai suvokti, o įsisavinti tai, ko nesuvoki, tu irgi negali.
Buriavimo guru labai poetiškai savo knygoje BURIAVIMAS žodžiuoja, ir sako, kad toji šventa karvė - tai visuma žinių, praktinių įgūdžių, papročių, elgesio normų, kitų žmonių patirties, perduodamos iš lūpų į lūpas, ir dar daugybės konkrečiai neįvardijamų, nereglamentuojamų ir netgi garsiai neminimų, tačiau kažkaip visuotiškai numanomų dalykų. Kitaip sakant - bet ką, kas susiję su jūrininkų gyvenimu, galima būtų aiškinti remiantis geros (tai gal ir blogos?) jūrinės praktikos normomis. Tačiau tuo pat metu leidžiama suprasti, kad šis žodžių junginys gali atsidurti ir oficialioje incidento ar avarijos tyrimo ataskaitoje, ir galimai kaltam jūros žmogeliui kainuoti jei ne laisvės praradimą, tei bent jau diplomo netekimą, ar visuotinį pasmerkimą "Ūūūū, sūūūka!!!"(rus.).

Kad ir kokia šventa karve ji būtų laikoma, mano manymu sąvokos "Gera Jūrinė Praktika" korpusas nuo pat savo nekalto prasidėjimo yra skilęs ir leidžia abejonių vandenį.
Jeigu oficialiuose dokumentuose, incidentų tyrimo ataskaitose norime naudoti šį terminą (o jis realiai yra naudojamas), turėtume labai aiškiai jį apibrėžti.
Mes visi esame potencialūs galinčių nutikti incidentų ir, neduokdie, avarijų dalyviai. Jeigu vėliau, tiriant įvykį, bus bandoma manipuliuoti Geros Jūrinės Praktikos sąvoka, tai tas taisykles būtina surašyti, kad nebūtų įmanomos jokios interpretacijos ir subjektyvumai. Bet šventų karvių fermeriai man sako - laivybos taisyklės yra jau surašytos, ir jų mes visi išmokomi iki gaudami leidimą plaukti. O Geros Jūrinės Praktikos surašyti neįmanoma, nes ji tokia didelė ir plati, na ji kaip idealas, kurio turime visi siekti, ji tokia ... tokia... na, tokia kaip Dievo šviesa, Nirvanos būsena, kurią suvokti ir suprasti paprastam mirtingąjam neįmanoma, tačiau mes, visi jūros žmonės, turime to idealo siekti. Ir staiga bac - tarkim, oficialioje ataskaitoje skaitom - "Kapitonas Kapitonauskas, nepaisydamas geros jūrinės praktikos, metė inkarą per dešinį petį, pramušė dugną ir nuskandino laivą". O kur vargšui Kapitonauskui pasitikrinti, ar tie kaltintojai teisingą paragrafą jam taiko? Kuriame geros jūrinės praktikos vadove ar kodekse parašyta, kad inkaro negalima mesti per dešinį petį? O per kairį - ar galima? Kapitonauskui lieka tik paverkti vieną naktį į pagalvę, kad nesupranta jis gerosios jūrinės praktikos, ir ryte eiti kito darbo ieškoti?

Taip ir gaunasi, kad Gera Jūrinė Praktika - tai gryniausia kažkieno sugalvota abstrakcija, skirta lemingams ir runkuliams (angl. Landlubbers) mulkinti, ir jos pilnai neįvokia netgi patys karščiausi šalininkai. Runkulys - tai bendrinis pavadinimas asmens, kuris nekenčia visko, kas su jūra susiję, nes paprasčiausiai nesuprana ir suprasti nenori - ir prašome nepanioti su niekuo dėtu Runkeliu, kuris yra šakniavaisis, naudojamas cukraus, Velnio Lašų ir pašarų gamyboje. Mieli jūrininkai - bandome su ta Gerąja Jūrine Praktika runkulius mulkinti - o juk mulkiname tik patys save - štai ką apie tai aš galvoju.

O jeigu visą šitą mistikos ir paslapties skraistę numesti velniop, ir tą neįvokiamą gerąją jūrinę praktiką imti traktuoti kaip nuo senų senovės žinomą jūreivystę? Britai, kiek labiau už mus jūrinės tradicijos turinti tauta, tam naudoja terminą Seamanship Jie nesako Good ar Proper Nautic Practice, jie sako Seamanship. Mes angliškuose tekstuose sutikę Seamanship, kažkodėl sakom šitą lingvistiškai išlaužtą karvės formos kregždutę - Geroji Jūrinė Praktika. O kodėl ne Geroji Fėja, juk tai tokia pat nesąmonė - nes Seamanship vertimas į lietuvių kalbą ir yra Jūreivystė.

Jūreivystė - su savo mokslo šakomis, navigacijos, astronomijos bei meteorologijos mokslinių pasiekimų praktiniu pritaikymu, daugybės kitų sričių žiniomis ir praktine patirtimi, taisyklėmis, terminologija, jūrine teise, tūkstantmete istorija, tradicijomis ir papročiais - tačiau be jokios mistikos ir religinio virpesio. Jūreivystė - kaip raštingumas. Esi raštingas, arba beraštis, bet raštingu nei vienas negimsta, bet dauguma juk kažkaip išmoksta. Jūreivystės irgi galima išmokti, nes yra veikianti sistema, kaip šitą tūkstantmečiais sukauptą žinių ir patirties lobyną žmonija perduoda iš kartos į kartą. Beje, pats buriavimas - taip pat sudedamoji jūreivystės dalis... Jūreivystėje yra tvarka - ten viskas tiksliai į lentynas sudėliota - atskiros mokslo šakos, taisyklės, įstatymai, įrenginių instrukcijos, vadovėliai, kartografija, ir t.t. - nėra palikta vietos jokiai mistikai, ir subjektyviam vieno ar kito dalyko traktavimui. Jūreivystė - tai aiškumas, ir žinojimas to, ką savo, kaip jūrininko gyvenime, tu darai.

Visiškai neaišku, kodėl tą Gerąją Fėją iki šiol naudojam, o ne kaip tikros jūrinės tautos - Jūreivystę?

Pasitikrinau - ir net nustebau, kad lietuviškoje Vikėje išvis nėra straipsnio "Jūreivystė". O kodėl? Taigi runkuliai todėl kad... Pasidariau prieigą į wikipedia.lt ir artimiausiu metu padarysiu bei sudėsiu į JŪREIVYSTĖ angliško Vikės straipsnio "Seamanship" laisvą vertimą. Šiaip sau, dėl įdomumo - smagu bus stebėti, ar mūsų Šventos Jūrinės Karvės spenio besilaikantys bandys prieš britų Admiralitetą rautis.

Posted by gramas 01:03

Email this entryFacebookStumbleUpon

Table of contents

Be the first to comment on this entry.

Comments on this blog entry are now closed to non-Travellerspoint members. You can still leave a comment if you are a member of Travellerspoint.

Login