A Travellerspoint blog

By this Author: gramas

Gyvenimo planavimas žaibo metu

large_Kiras.JPG

Pora mėnesių pakeliavę savo Galicijoj, jos nuostabiose įlankose, grįžome į Portugaliją, į taipogi savo mariną Povoa de Varzim. Peržiemoti, o ir žaizdas išsilaižyti, taip sakant. Mat, nutiko kai kas tokio, ko dalimi savo stropiai slepiamų buriuotojiškų baimių ir nuojautų lyg ir laukiau ir nenutuokdamas to, lyg kviečiau į save - į mūsų jachtą trenkė žaibas.

Žaibų per audras jūroj sutikti teko daug, ir visada jie man varė tokią ne iš proto, o lyg iš stuburo nervo kanalo kylančią baimę ir nejaukumą. Gal ta vidinė energetika kažkokiu būdu per ilgą laiką susijungė su aukštesnio lygmens galiomis, ir prišaukė dangaus rūstybes mums į stiebą. Aš nežinau kodėl, bet tai įvyko.

Žaibo iškrova - toks dalykas, kad pats nei prisikviesi, nei užsisakysi, kaip kad užsisakai į namus kokią mažą, vidutinę, ar šeimyninę picą. Jau kai Perkūnas dievaitis spardosi aplinkui kaip nuo ratukų nušokęs - niekad nežinai - trenks, arba netrenks. Picos matais, spėju, mums teko visai maža, tokia į mažąją pusę nuchaltūrinta maža, bet tik todėl, kad buvau už borto išmetęs tvirtą elektrodą, kuris pagrindinę iškrovą nuleido į vandenį. Jeigu ne tai, spėju, būtų buvus šeimyninė, nes miegant savo kajutėje, abi mūsų šeimos galvos yra visai šalia stiebo kompresinio stulpo ir vantų tvirtinimo prie korpuso, kuriais ir būtų didelė Perkūno iškrovos dalis dribtelėjus ant mūsų su lengvai nuspėjamu rezultatu. Likom sveiki gyvi, laivas be struktūrinių pažeidimų, bet praradom daugumą elektroninių sistemų, šiek tiek apkramtyta ir 12V elektros instaliacija. Loterijoje, kurioje viskas visada tik į nuostolį - sudalyvavom, bet atsipirkom išgąsčiu ir krūvele monetų, nes elektronika kainuos. Žodžiu, rezultatas mums beveik priimtinas.

Žmona sako, kad aš kaltas dėl žaibo, nes lipdamas į lovą, neva tai pajuokavau, kad gulsiu ant kairiojo šono, nes žaibui liuobus, dar spėčiau Lolitos kaulelius kaip rentgeno nuotraukoj pamatyt. Sako, durni tavo juokai taip išsivartė, tu ką, vis pamiršti, kad į priekį kalbėt tau reikia atsargiai.

Pati rugsėjo pradžia, Ria de Muros, Galicija, Ispanijos Atlanto pakrantė. Laive esame tryse - Lolita ir laivo šuo Barlis, o dar priedo ir aš. Matydami pareinančio pikto ciklono prognozes, glaudźiamės nakvynei į inkaruotę prie pietinio įlankos krašto, apie pora jūrmylių žemiau Portosin. Kol šviesu, su Barliu keliamės į krantą pasivaikščiot: kai kas šuniškus laikraščius paskaityt ir autografus palikt, kai kas kranto uolom pasimankštinti ir labai graźią vilą saloje , sujungtoje su žemynu privačiu tiltu, apźiūrėt. Grįžtant dingiu į laivą, pradeda lyti, ir netrukus sutemsta.

large_816372b0-2fe4-11ec-b409-758e6ddaead1.JPG
large_IMG-0128.JPG

Žaibuoja toli, bet labai galingai ir plačiai, tiesiog visas dangaus skliautas nušvinta. Tą magišką šviesą nufotografuoti pavyksta tik kokiu dvidešimtu kadru, bet tai buvo baisiai gražu. Nes žaibai esant lygiam vandenyje, su aukštu metaliniu stiebu į dangų yra baisu, o gražu man yra todėl, kad iš tikro didinga ir gražu.

large_38B4FD79-B152-45C9-98B3-639B8DF02AF5.jpeg

Tiesą pasakius, mano žaibų baimes tądien ramino tai, kad inkaruotė yra šalia dviejų aukštų kalnų krante, ant vieno kaźkokia observatorija, ant kito - gal kariškių, gal meteo, gal kitokių antenų pulkas, lėktuvus ir gandrus baidantis raudonom šviesom. Jei trenks - taigi žinoma, kad tikrai ne į mus, o į tas raudonai mirguliuojančias kalnų aukštybes. Argi ne puiki inkaruotė šiems neramumams išlaukti? Na, dėl visa ko įleidžiu už borto elektrodą, nes jeigu jau yra laive daiktas tokiems atvejams skirtas - tegul ir dirba kas jam priklauso.

large_IMG-0134.JPG

Kodėl staiga atsibudau, tai net negalėčiau pasakyti. Bet vos praplėšęs akis, pro denio liukus tiesiai virš mūsų lovos pirmu vaizdu matau krentantį žemyn liepsnos lietų. Gal ir girdėjau trenksmo aidą, o gal tik dabar atrodo taip, nes Lolita sakosi girdėjus smarkų triukšmą, nuo kurio mes vienu metu ir pabudom.

“Į mus trenkė!” riktelėjau persmeigtas nelaimės jausmo, ir turbūt lova pati mane išskraidino blaškytis po laivą, tikrinant viską iš eilės - žvilgsnis į lauką, ten pliaupia lietus ir tamsu, reiškia gaisro nėra ir stiebas vietoj, staigiai atgal vidun, ten mėlyna viskas, nes salono keičiamų spalvų LED juosta pati savaime užsidegus paties šlykščiausio mėlynumo spalva, ir jos pulteliu neįmanoma išjungt. Mėlyna Lolita, mėlynais naktiniais pasidabinus vidury mėlynos kajutės ir nuolat man ant tako, mėlynas kaip nuogas smurfas aš, lakstantis pirmyn atgal - tikrinti triumus, kingstonus, akumuliatorius, prietaisus ir visa kita, kažkodėl pakeltu balsu aiškindamas Lolitai ką tuo metu darau ir kodėl tai reikia būtent taip daryti. Matyt, didžiulis stresas įjungė kažkokį man tikrai nebūdingą pliurpimo malūną. Mėlyno smurfo šuns tuo metu nemačiau, ir visiškai neaišku, kur jis tuo metu buvo.

Visą laiką kažkoks prietaisas laive šlykščiai kaukė, ir niekaip nesisekė surasti kas tai. Nors ir ne sirenos garsas, bet patikrinau visus triumo siurblių jungiklius - ne, tai ne jie. Ir triukšmo šaltinis paaiškėja tik nuėmus kajutės laiptus ir atidarius variklio skyrių - karšto oro ištraukimo ventiliatorius pasikriokdamas dirba. Niekada to balso anksčiau girdėti man neteko, nes jis įsijungia tik varkliui dirbant, jam net jungtuko atskiro nėra. Dirbančio pono Perkinso triukšmas, matyt, užgoždavo ventiliatorių. Galiausiai, ranką patamsiuose vesdamas ventiliatoriaus maitinimo kabeliu, randu saugiklio lizdą ir tą kriokimą pavyksta išjungti. Variklio starto akumuliatorius neveikia, jo voltmetras negyvas - perjungiu startą nuo serviso banko, kurio įtampos belikę vos 11,4V , nors žemiau 12,6V vargu, ar esu kada matęs. Variklis užsiveda puikiai, generatorius krauna, voltažą iki 13,6V atstatom netrukus, variklį išjungiam.

Racija neveikia, Vesper Vision AIS, kuris vedė inkaro sargybą, irgi visiškai negyvas. Autopilotas įsijungia, bet neveikia. Radaras įsijungia, meta klaidų eilutę displėjuje ir rodo, kad mėlyni smurfai sklando tuščiame kosmose - apie mus nieko nėra. Ilsėkitės ramybėj, mano ištikimieji draugai, taip staiga mus apleidę.
large_b2ad17e0-2fe4-11ec-b409-758e6ddaead1.JPGlarge_Radar1.JPGlarge_Autopilot.JPGlarge_b1d04c70-2fe4-11ec-b409-758e6ddaead1.JPGlarge_Multi-instrument.JPGlarge_b14c0140-2fe4-11ec-b409-758e6ddaead1.JPGlarge_Antenna1.JPGlarge_Antenna2.JPG

Ant denio randu į klaustuką suriestą antenos strypą, prisilydźiusį prie virvės. Metalinis antenos antgalis išsilydęs…

Navigaciniai instrumentai tyli, nieko nerodo, vietoj parodymų brūkšniukų eilės, persijungiančios į “Error”. Vėliau, kai bus vėjo, pasimatys, kad pakeitus sudegusį saugiklį geru, vėjo generatorius sukasi sulėtintai ir į reguliatorių srovės nepaduoda. Ryto šviesa vėliau parodys denį, pilną plastiko degėsių, kurie krito ir ant burės, suleistos į neužsegtą užtrauktuku tinginį. Lietus grotą išgelbėjo nuo kiaurymių, liko tik keletas degimo dėmių nuo žemyn pažirusių žarijų. Šaldytuvas įsijungia ir tuoj pat išsijungia, matyt, smegenys jam sugedo, nes signalinis LED’as sako, kad sistema perpildyta freonu. Aha, pet stiebą kaip į šiaudą pūstelėjo dundulis ir freono privarė, kurgi ne… Žurnale rašau poziciją, įvykio laiką ir fiksuoju savo pastebėjimus, nes źinau, kad iš draudimo kompanijos bus klausimų. Gerokai vėliau, užsikabarojęs į stiebą, rasiu vietą, kur sprogo antenos pagrindo plastmasinis korpusas, aiškios sprogimo žymės ant stiebo. Nustebins, kad vėjarodės malūnas, stiebo trispalvis žibintas be jo jokių matomų pažeidimų, nors abu neveikia.
large_IMG-0224.JPGlarge_IMG-0222.JPGlarge_IMG-0217.JPG
large_Sail1.JPG

Ryte, virš pusryčių kavos tariamės ką toliau daryti, juk mūsų trumpas sezonas dar tik įpusėjęs. Laimei, Garmin ploteris liko sveikut sveikutėlis, nes nakčiai buvo visiškai atjungtas nuo tinklo. Nešiojamos vhf racijos pakrantėse mums pakaks, stiebas vis dar aukštyn ir bures paneša, variklis sukasi, vanduo už borto, o ne viduje, o mes sveiki, ir išgąstis jau beveik pasibaigęs. Plaukimas ir mūsų post-karantino atostogos juk tęsiasi, nes kodėl ne? Ankstesnių plaukimų pėdsakai sužymėti ploteryje, tai jeigu nuotykių neieškant, gyliamačio labai nereiks, užteks tik jūrlapio duomenų. Saulės baterijų ūkis veikia ir sveikas. O jeigu vėjas pučia į kairę ausį - vadinasi, į bures pučia iš kairės, ir didelės išminties nereikia, kad suprastum, jog panašiai gali būti ir su kita ausimi. Šaldiklį, kurį anksčiau naudodavom tik žuvies daugiau sugavę, perjungsim į šaldytuvo reźimą; nes šiemet su žvejyba visai ne kas, vos keptuvei tesugaunam. Ne, viskas tvarkoj, gyventi galima, keliauti irgi, va, prisiduodam su įvykiu draudimui, ir plaukiam į kitą įlanką - toliau savo mylimas vieteles lankyti.

large_Lol.JPG
large_7a47e420-2fe9-11ec-8c5e-b79545bc2fe1.JPG
large_795ce7e0-2fe9-11ec-a9be-d52a90c769e7.JPG

Vėliau draudimo kompanija atsiųs siurvejerį nuostolių įvertinimui. Labai profesionalus savo versle žmogus, britas, gyvenantis Portugalijos pietuose, ir savo patirtyje skaičiuoja apie 40 jo ištirtų žaibo iškrovos į laivą atvejų. Robertas, arba kaip save pristato, Bobas, patvirtina mano spėliones, kad virš stiebo iškeltas statinio krūvio gaudyklės šepetys sugėrė pagrindinę energiją, ją stiebu nuleido iki elektrodo, iš ten daugybė kilovatų ir subėgo į Atlantą, jokios źalos mums nepadarę. Mažoji iškrovos dalis atskilo į šalia šepečio buvusią anteną, ir žalos šiek tiek padarė padarė. Antenos kabeliu nukeliavo iki racijos, iš ten iki 12V DC pulto, iš kur pateko visur, kur tik galėjo. Ta iškrova ir išpūtė variklio starto AGM akumuliatorių, pakepino pulto jungtukų indikatorius, veikusio šaldytuvo valdymo bloką, ir elektronikos smegenis. Elektronikos prietaisų mikroschemas nudeginti galėjo ne tik elektros iškrova, o labiau tikėtina, kad žaibo metu susidaręs stiprus elektromagnetinis laukas, kurio jokie saugikliai nesustabdo. Bobas sako, kad jis toks efektyvus, kad amerikiečiai źaibo principu veikiantį ginklą jau sukūrę ir naudoja, norėdami priešo techniką kryptingu elektromagnetiniu lauku išjungti. Tik pliurkšt iš elektromagnetinęs antenos link atpuolançio tankų dalinio - ir dalinys sustoja, kaip taikinys raketoms ir patrankoms.

Pasakojo apie tirtą žaibo atvejį, kai po iškrovos škiperis atsibudo paralyžiuotas lygiai puse kūno. Kol įgula suderino pagalbą, transportą į krantą, kol keliavo į ligoninę - atvykus viskas atsistatė. Bobas sako - pasisekė źmogui, kaip jums, kad, laimei, be poveikio sveikatai viskas apsiėjo.

Per pusantros valandos, kol apžiūra truko, Bobas man parodė kuriose vietose vantus, inkaro grandinės ir suktukus tikrinti ir ko ieškoti, papasakojo kokių elektros siurprizų dar galiu sulaukti. Darbus užbaigę, dar tiek pat laiko sėdėjom prie arbatos britiškai su pienu ir turėjom apie ką pakalbėti, nebūtinai su buriavimu susijusius dalykus. Bobas savo ataskaitoje draudimo kompanijai nurodė incidento nuostolius 30% didesnius, nei aš buvau įrašęs į draudiminio įvykio registracijos paraišką. Su patirtim nepasiginčysi, nors man atrodė, kad tikrai pakankamą saugumo maržą buvau užsimetęs savo skaičiavime.

Laivo iškėlimas, parengimas źiemai, lauktuvių pandeminiams tautiečiams užpirkimai, visokių laivo darbų užsakymai suderinimai ir ilga kelionė per Biskajos kopas Prancūzijoj į Tęvynę namo - tom banalybėm jūsų šiandien nevarginsiu, bet gal dar kada nors.

large_IMG-0191.jpg

O kad tekstą nors kiek su pavadinimu susieti, papasakosiu jums pokalbį su norvegu Heningu, vikingu šnekorium mūsų pontono kaimynu PDV marinoj.

Heningo laivą mačiau anksčiau, dar iškeltą ant kranto dugno dažymui - 46, gal 47 pėdų gerai prižiūrėta, gaunanti šeimininko meilės (mano manymu) Beneteau, gražios ir greitos korpuso formos, geru denio įrangos išdėstymu, silpna pasunkinto falškylio jungtim į korpusą ir visai neapsaugota vairo plunksna. Žodžiu, konstruktyvas ne man, bet tai ne mano, o Heningo pasirinkimas. Jis buriuoja vienas, tolimų planų neturi, bet gal varys apie Pasaulį.

Aiškiai atpažįstu jame savo būsenas, kai po kelių mėnesių laive pradedi mėtyt bendravimo tinklus su aplinka, nes žmogiško kontakto ilgainiui ima trūkti. Net laivui esant sausam parkinge, Heningas bėgioja pro kontroliuojamus vartus į pontonus padėti prisirišti atvykstančių laivų įguloms. Nesvarbu kiek giliai vidinėje taikoje pats su savimi esi, kaip gerai vienatvę perneši, bet mūsų, kaip gyvūnų rūšies, knygoje yra parašyta, kad esame socialūs sutvėrimai. Todėl man ir įdomu su Heningu pakalbėti, ir galiu leisti sau kalti klausimais į esmę, kaip ją matau.

Kodėl vienas? Į tokį klausimą jis atsako taip, kaip ir aš atsakyčiau. Vienam laive plaukti gerai, nes už nieką kitą atsakyti nereikia, tada buriuodamas tikrai atsipalaiduoji, pajunti tikrą relaksą ir buriavimo dźiaugsmą. Toks vienišo vieningumo su vandenynu, su visa aplinka jausmas aplanko, ir jis yra nuostabus. Tam tikra meditacijos, palaimos forma. Bet vis tiek laimingesnis jautiesi tada, kai šalia yra artimas žmogus. Taip ir gaunasi, kad uź laimės jausmą laive susimoki tam tikra įtampa, sukelta atsakomybės už tavo geresniąją ir brangią pusę. Viskas čia OK, nes už viską reikia mokėti, visada, ir anksčiau, arba vėliau.

O tai kodėl išplaukei iškart atsirišęs link anglų, ir kur skubi, jei Norvegijoj mažai buriavai? Aš, sakau, kaip tik svajoju apie jūsų Lofotenus… Fjordai, šcherai, na ir kas, kad vanduo šaltas, bet tas aplinkos atšiaurumas juk ir veža… Vėl klausinėju, nes sėdim saulėkaitoj prie alaus, promenados kavinėj ant vandenyno kranto ir niekur skubėti nereikia.

Būčiau plaukęs iškart link kanalo ir į Coruna per Biskają, bet štormas link škotų kranto nubloškė, dvi savaites pakrante iki anglų kanalo, po to neskubant prancūzų uostai uosteliai, Biskaja, beveik visur vienas pats. Kad, sako, nieko namie ir nepasiilgstu, visada kažkur kitur traukė. Šiaip, nepatinka ir gaila, kad Norvegija tokia nuobodi vieta pasidarė, senosios vikingų dvasios pas norvegus visai nebeliko. Gimiau Kristiansande ir dar vaiku mane tėvai išsivežė į Oslo. Ten, sostinėj, visiems vaikams ir klasiokams buvau tik molis iš kaimo. Paauglystei įpusėjus, grįžom į Kristiansandą - ir ten visiems buvau tik sostinės mulkis. Mokslus pabaigus, tėvas pasakė eiti dirbti, taip iki šiol ir dirbau. Šeima, bet nesėkmingai paėjo, iširo. Sūnus suaugęs ir savarankiškas, matomės kartais, buvo paburiuot Prancūzijoj atvykęs trumpam, o su ex net neturiu apie ką kalbėti. Draugė žadėjo Kanaruose kai būsiu atskristi, dabar į Maderą buriuosiu.
O šiaip, tai pas mus Norvegijoj sakoma, kad vyras nuo 50-ties turi radikaliai pekrauti save, pradėti naują gyvenimą, naują etapą. Iki jubiliejaus privalai vaikus užauginti ir į mokslus išleisti, karjerą padaryti, darbus nudirbti ir pagrindą sukurti tam, kad nuo 50 vyras galėtų siekti savo svajonės. To visada ir norėjau, tą ir darau - savo laivu keliaut per Pasaulį. Kaip vikingai darė…

Posted by gramas 08:21 Archived in Portugal Comments (2)

Agurkai ir uosto žemės nuoma - paprastai

large_agurkai.JPG

Nors buriuotojas turi būti pasirengęs bet kokiems netikėtumams - tenka pripažinti, kad koronavirusas mūsų šeimą užklupo visiškai nepasirengusius. Tiksliau - pasirengusius vykti į laivą ir pradėti šių metų kelionę, bet deja, viskas turėjo įvykti kitaip. Laimingai susiklosčius aplinkybėms ir palengva įsijausdami į lėtesnio gyvenimo grožį, mes iš krizės turbulencijų išlingavom be rimtesnių nuostolių, o netgi praturtėję gebėjimu išsikepti labai skanią naminę duoną. Karantinas buvo dėkingas metas tai išmokti, nes esant laive, visąlaik tai kirbėjo išbandyti - bet nugalėdavo nenoras eksperimentams deginti kartais sunkiau gaunamas dujas laivo viryklei su orkaite. Dabar, žinodami savo tikrus receptus - ir laive galėsim kepti savo duoną, nes tokios skanios jokiam krante negausi.
Na, keliauti nepavyko, bet jeigu ne - tai - ne. Nieko nepadarysi - juk buriuotojams dažnai tenka prisitaikyti ir keisti savo planus.

Dabar, šaliai besirengiant naujai koronos bangai, ją sutiksim žymiai geriau pasiruošę - net su 5 bambaliais ypatingai skaniai raugintų agurkėlių. Juokauju - jei taip iš tikro, tai agurkus raugiam jau antri metai ir jokia korona čia ne prie ko. Ir darome tai 5L bambalius suleisdami į kaimyno šulinį, nes savo šulinio mes neturim.
Ta pačia proga dar pasiaiškinsime kas yra tie keisti dalykai, taip dažnai linksniuojami uosto komplekso žmonių - Infrastruktūra ir Suprastruktūra, ypač dažnai įgarsinami žodžiai, kai kalba eina apie valstybinės uosto žemės nuomą.

Kalbant uosto pramonės kalba - agurkų rauginimui mes panaudosime nuomojamą infrastruktūrą - tai kaimyno šulinys, esantis kaimyno žemės sklype. Šulinys įrengtas visas po žeme, t.y. jokio rentinio, jokio kibiro keltuvo ten nėra, to šulinio net nesimato, tiksliau iš šalies matosi tik metalinis dangtis, toks kaip paprasčiausio kanalizacijos šulinio - todėl tai klasikinis infrastruktūros sąvokos atitikmuo. Juk protingų žodžių Žodynas sako, kad "Infra- - (lot. infra - žemiau, po, apačioje) - sudurtinių tarptautinių žodžių pirmasis dėmuo, reiškiantis buvimą po kuo nors arba žemiau ko nors, pvz., infrafotografija, infrastruktūra. " Žemiau už kaimyno šulinio dugną jau nieko jo sklype tikrai nėra - todėl tai yra infrastruktūra.

Uosto atveju infrastruktūra - tai ne vien tai, ko nesimato, ten jau yra ir matomi dalykai, įrengti valstybei priklausančioje uosto žemėje. Tai požeminės komunikacijos, įranga, krantinės, vandens plotas su tam tikru gyliu šalia krantinių, vadinamas akvatorija, gal net pirsais vadinami įrenginiai - tokios krantinės laivams švartuoti, pastatytos statmenai kranto linijai, ar tam tikru kampu į ją - visa tai, kas yra laikoma neatskiriama uosto žemės sklypo dalimi, ir visa tai vadintina infrastruktūra.

Mano kaimynas pats įsirengė šulinį ir siurblį jame, kad ten kauptųsti dievulio duotas nemokamas gruntinis vanduo vejos laistymui, kitaip sakant, jis investavo į šulinio įrengimą, kad turėtų iš tos investicijos naudos. Taip ir valstybinę uosto žemę administruojanti valstybės įmonė - uosto direkcija - pati pasirūpina visos infrastruktūros įrengimu, kad turėtų iš to naudos.

Valstybė įrengia krantines, komunikacijas, atveda geležinkelio kelius, užtikrina reikiamą gylį prie krantinių, jas nuolat remontuoja. Jeigu uosto žemės sklypas su įrengta infrastruktūra paskatins privatų verslą išsinuomoti uosto žemę ir ten vystyti uosto veiklą, nuomininkas mokės valstybei žemės nuomos mokestį, o direkcija dar gaus daug naudos iš atvykstančių laivų savininkų - jie mokės direkcijai įvairiausias rinkliavas, kurios sudaro bene pačią didžiausią direkcijos pajamų dalį. Kodėl valstybė į tai investuoja? Todėl, kad uosto žemės sklypai, prieiga prie uosto akvatorijos turi kolosalų verslo potencialą - juk tai yra uostas, šalies vartai į Pasaulį. Kas valdo tuos vartus - teikia paslaugas krovinių savininkams, laivų savininkams - neišvengiamai uždirba pasakiškas lėšas. Protingai panaudojant uosto infrastruktūrą, aktyviai dirbant rinkoje su krovinių siuntėjais, kryptingai investuojant ir atsakingai skolinantis - uosto verslas yra tiesiog pasmerktas sėkmei.

Tačiau neskubėkim džiūgauti dėl uosto sėkmės, nes vien infrastruktūros - mano atveju kaimyno šulinio, dėl kurio panaudojimo mano agurkų brandinimui dar reikia susitarti, ar uosto krantinių ir teritorijos, kuri lyg ir tinkama uosto veiklai - viso to dar neužtenka. Juk reikia uosto sandėlių, aikštelių, technikos ir įrengimų, krovos įrenginių, visokių pagalbinių ir administracinių pastatų ir dar daugybės dalykų, reikalingų uosto kompanijos veiklai. Visa tai uosto žemės nuomininkas - uosto krovos kompanija - įsirengia vien savo verslo poreikiams, todėl savo nuosavomis ir skolintomis lėšomis - ir tai yra vadinama suprastruktūra. Tiesa, ir tvorą kompanija pati įsirengia, kad jūs nematytumėt ir kuo mažiau žinotumėte kas ten uoste vyksta.

Mano agurkų atveju - suprastruktūra yra tai, ką kaimyno šulinyje aš įrengiu pats - tai virvė su nemažu akmeniu vienam gale, o kitu galu ji pririšta prie šulinio dangčio. Bambaliai su agurkais pririšami prie akmens, kad atsargiai įleisti į šulinį, būtų pilnai apsemti ir spaudžiami vandens slėgiu, o kas iš tikro svarbu - kad temperatūra, kurioje brandinasi mano raugti agurkai, išliktų pastovi besikeičiant metų laikams.

Kaip uosto kompanija moka uosto žemės nuomos mokestį uosto direkcijai, administruojančiai valstybinio uosto žemės sklypą su įrengta infrastruktūra - taip ir aš turėsiu atsiskaityti už naudojimąsi kaimynui priklausančia infrastruktūra - šuliniu. Su kaimynu sutarta, kad vienas iš 5 bamabalių, pilnutėlis nedidelių, traškių ir tokių su charakteriu agurkėlių maždaug apie Kalėdas atiteks kaimyno šeimai, kaip mokestis už pasinaudojimą infrastruktūra. Tiesą pasakius, mes su kaimyno šeima dažnokai švenčiam įvairias šventes kartu, tai didžioji dalis tų visų agurkų ar taip, ar taip susivartos kartu.

Tuo metu, kai aš už naudojimąsi infrastruktūra kaimynui su džiaugsmu sumoku ne mažiau, kaip 20 proc. šiame sandoryje dalyvaujančio mano turto (mano suprastruktūros vertė, agurkų ir prieskonių vertė ir dar pridėtinė vertė nuo agurkų pagerėjimo dėl fermentacijos proceso), uosto kompanijos už uosto žemę su daugybę milijonų kainuojančia valdiška ir valdiškomis lėšomis įrengta infrastruktūra ir nuolat gilinama akvatorija ties reguliariai remontuojamomis krantinėmis moka valstybei kažkokį apgailėtiną 1- 1,4 eur/m2 per metus. Ir jos sako, kad tai be galo brangu, tiesiog bėda kažkokia... Kaip jums tokia teisybė? Beje, visi verslai kuria ir išlaiko darbo vietas, ir moka mokesčius valstybei - todėl muses ir kotletus atskirkim ir lyginkim žemės nuomos kainas uoste su kolosaliomis verslo galimybėmis - su žemės nuomos kainomis kitoje uosto tvoros pusėje, tik į miesto pusę, arba kad ir miesto centre, kur tos verslo galimybės ženkliai mažesnės negu uoste, o valstybė į tuos sklypus nieko neinvestuoja, ne tai kaip į uosto žemę... Na, apie tai mes dar pakalbėsime kada nors vėliau, o šiandien nebevarginsiu - nes man jau aišku, kad jums jau smarkiai knieti sužinoti tų ypatingų agurkėlių receptą :)

Nieko ypatingo, tiesą pasakius - viską darykite kaip darė jūsų močiutė - tie patys agurkėliai, tie patys priedai, česnakai, prieskoniai ir visokie stiebai, žolės ir lapai, virintas, gerokai atvėsintas kad bambalių nesugadintų ir gana rimtai sūdytas vanduo... tik į kiekvieną bambalį papildomai įdėkite kelis šaukštus krienų košės ir kelis šaukštus Dižono garstyčių, ir po kokius 10 lašų tikro extra-forte Piri-Piri, o jeigu jo neturit - keletą šaukštelių aštraus Tabasco. Viską tampriai sukišti, užpilti, užsukti, gerai sukratyti ir galite nešti skandinti į kaimyno infrastruktūrą.

Posted by gramas 09:41 Archived in Lithuania Comments (0)

Duona

large_IMG-8489-001.JPG

Dažniau negu rečiau buriuotojai, gyvenantys savo laivuose, susitikę kur ant pontono apkalba karščiausius dalykus (marina, tiekimas, paslaugos, kainos, kas-įdomaus-vietovėje), o jei dar susėda prie stiklo arbatos rimtesniam pokalbiui - tai jau tikrai pasikalbės ir apie duoną. Kuris nors vis tiek išdidžiai pasakys "we bake our own bread".

Anksčiau ar vėliau beveik kiekvienas keliaujantis škiperis ir pats duonkepiu tampa. Tai lyg dar vienas autonomijos, kaip laisvės laipsnis, kai tu esi kuo mažiau priklausomas nuo kranto ir civilizacijos "gėrybių" - štai kas jachtininkui yra gebėjimas kepti savo duoną. Tai dalykas, kuriuo galėsi pelnytai didžiuotis, tačiau ne iš karto - jei pasiseks ir prieš tai būsi šiek tiek teoriškai pasikaustęs - gal nuo kokio trečio kepalo pradėsi suprasti ką darai, ką darei ne taip anksčiau ir kodėl orkaitės dureles reikia uždaryti tyliai, be trenksmo.

Duona svarbi raciono dalis, visi ją mėgstam šviežią ir minkštą, bet ji nemėgsta keliauti. Jei nesudžiūvo - tai supelijo. Jūrininkai yra išbandę visokių gudrybių, kaip kuo ilgiau išlaikyti duoną keliaujančiam laive. Vienas iš įdomesnių mano kadaise sutiktų metodų duonai išlaikyti laive - į sandarų polietileninį maišelį įdedi visą (neraikytą) šviesios plikytos duonos kepaliuką ir įpili apie 30g. spirito, jeigu nėra - tiks ir degtinė. Išspaudi orą kiek įmanoma ir iškart kuo sandariau užriši ir bent pora savaičių laive tavo duona išliks minkštutėlė, tik prieš valgant reiks jai duot pakvėpuoti, prasivėdinti ir prasiblaivyti, kad kuo mažiau alkoholio kvapo joje liktų. Kvapas visiškai neišnyks, tai ta duona ir bus tokia lengvai apsinešus, bet už džiovintą ar apipelijusį kriaukšlį tikrai bus geriau.

Taigi - kol tupit karantinuose užsimūriję - pabandykit išmokti kepti savo duoną ir tikrai to niekada gailėtis neteks. Aš mokausi kepti baltą duoną, tiksliau šviesią, užmaišytą su duonos raugu. Ne balta, bet šviesi todėl, kad apie trečdalį miltų naudoju pilno grūdo kvietį, o visas kitas kiekis - aukščiausios rūšies, patys balčiausi kvietiniai miltai.

Duonos raugas yra įdomus dalykas - jam pasigaminti yra begalė receptų ir namuose ar laivuose, kuriuose kepama sava duona, raugo šaldytuve yra visada. Jis yra gyvas organizmas, todėl reikalauja šiek tiek priežiūros, jį reikia vis atnaujinti ir pamaitinti. Kas tris - keturias dienas reikia indelį su raugu išimti iš šaldytuvo, palaukti kol sušils iki kambario temperatūros ir vieną ketvirtadalį perkelti į kitą indą, o likusį raugą panaudoji duonos kepimui, arba išmeti, arba padovanoji kokiam duonkepiui-naujokui. Pamaitindamas tą savo raugo ketvirtadalį, jį praskiedi kambario temperatūros vandeniu ir pildamas miltus (aš naudoju viso grūdo kvietinius) ranka sumaišai raugo tešlą tokios konsistencijos, kad kieta nebūtų, bet ir prie pirštų kibtų jau mažiau, nei maišymo pradžioje. Taip pasigamini kiekį kuris buvo raugo inde prieš viso veiksmo pradžią. Pamaitintą raugą vėl perkeli į jo indą, kurį prieš tai labai švariai išplovei ir palaikai kambario temperatūroje, kol pradės atsirasti burbuliukai - reiškia, jis dar gyvas - ir po to pasidedi į šaldytuvą. Beje, Švedijoje naminę duoną kepasi labai daugelis, todėl ten yra netgi raugo viešbutis. Išvažiuoji ilgesniam laikui - veži savo duonos raugą į viešbutį ir juo ten bus deramai pasirūpinta. Ten tas pats raugas iš kartos į kartą netgi perduodamas būna - tokia tradicija pas juos dar gyva.

Raugą lengva pasigaminti - aš naudojau sauso raugo pakelį, pilno grūdo kviečio miltus ir šiek tiek vandens. Esu daręs raugą ir be sauso paruoštuko - miltai, vanduo, medaus šaukštas - ir išmaišius permatomam inde, palaikyti šiltai, bet ne šilčiau nei 30 laipsnių, kad natūralių ir pradedančių dirbti mielių nenugalabyt. Galima ir be medaus - vien miltų ir vandens tešlą surauginti.

Tinkamai pasiruošęs darbui duonos raugas atrodo štai taip - jis pilnas burbuliukų, kvepia skaniai ir visai linksmai alkoholiu šiek tiek atsiduoda.

large_IMG-8467-001.JPG

Yra du baltos duonos kepimo metodai - vienas ilgas, kitas trumpas. Ilgas - jei sumaisytą ir kelis kartus kildintą tešlą 24 val. palaikysi šaldytuve. Aš naudoju trumpą, šaldytuve tešlos nelaikau, bet į raugą prieš pat maišant tešlą įdedu visai truputėlį išmaišytų vandenyje mielių. Maždaug 1 arbatinis šaukštelis mielių į tokį vyriško dydžio arbatinį puodelį - greitam startui :)

Vienas trečdalis pilno grūdo kvietinių miltų, du trečdaliai - aukščiausios rūšies kvietiniai miltai. Du pilni arbatiniai šaukšteliai druskos, keletas valgomų šaukštų cukraus. Visus sausus komponentus gerai išmaišyti.

large_IMG-8472-001.JPG

Vieną ketvirtį raugo atsidedam, į likusį raugą supilti vandenyje "ištirpintas" mieles ir gerai išmaišyti. Supilti į miltus ir maišyti mediniu šaukštu kol gausis tešla. Kai tau atrodys, kad ji sausoka, tokiais miltuotais gabalais sukasi inde ir kad reikia įpilti dar šiek tiek vandens - nepilk, o jau ranka minkyk tol, kol nebeliks dubenyje laisvų miltų. Ir toliau minkyt, minkyt ir minkyt - tai truks apie 15 min., o jei 20 min - bus tik geriau. Maždaug apie vidurį minkymo, į tešlą padarytą duobę įpilu kokius 5 valgomus šaukštus alyvuogių aliejaus. Ir vėl minkyt...

large_IMG-8474-001.JPG

Išminkytą tešlą užkloti rankšluosčiu ir palikti šiltai kiti. Kadangi šiuo metu esu namie, o ne laive - turiu prabangą naudoti orkaitę su specialia tešlos kildinimo programa. Kol tešla kyla, tą atidėtą raugo ketvirtėlį pasididini iki pilno kiekio, pasitikrini ar gyvas iki pirmų burbuliukų ir statai į šaldytuvą. Maždaug po 20 min., gal po pusvalandžio sukilusią tešlą nukloti - ir tada vyksta labai svarbus etapas - lankstymas.

Imi tešlos gabalą abiem rankom už krašto, keliant į viršų ir nuo savęs labai lėtai ištempti tokį liežuvį ir užlenkti į gabalo centrą. Pasuki indą 45 laipsnius, imi kitą kraštą ir vėl tempi, užlenki - ir šitaip 4 kartus. Tempti ir užlenkti reikia lėtai ir atsargiai, stipriai nesuspaudžiant - kad išsaugoti kuo daugiau tešloje esančių oro burbuliukų. Jei kimba prie rankų - daryk tai suvilgytomis vandeniu rankomis, galima aliejumi rankas suvilgyt...

large_IMG-8477-001.JPG

Sulankstytą tešlą apversti lygia puse į viršų, o tais užlankstytais skvernais į apačią, vėl užkloti ir šiltai palikti ramybėje, kad vėl iškiltų. Tokį lankstymą su kildinimu aš kartoju 4 kartus, po paskutinio karto rankomis suformuoju pailgą kepaliuką ir padedu į miltais apibarstytą pintą dėkliuką poilsiui prieš kepimą. Šlapiomis rankomis išlyginti paviršių, bet stipriai nespaudžiant - jis taps kepalo padu. Tuo glostymo metu galit savo duonelei pasakyti ką nors malonaus. :)

large_IMG-8479-001.JPG

Vėl užkloti ir palikti kokioms 15 minučių ramybėje. Visi reikalai daromi atsargiai, tyliai ir pagarbiai - kad nesuardyti, neišleisti iš tešlos joje susiformavusių milijono ir dar kažkiek burbuliukų.

Po maždaug 15-20 min. vėl pasipūtusį kepalą iš padėkliuko išversti ant miltais pabarstytos kepimo skardos. Paviršiuje liks įsispaudęs pinto padėkliuko raštas, jį tokį ir palikite, lyginti nereikia.
Prieš pašaunant į orkaitę, peiliu padarau įpjovas, negiliai, iki 1 cm gylio.

large_IMG-8481-001.JPG

Jeigu orkaitėje nėra drėgno kepimo su garais funkcijos - o laivinėse orkaitėse būtent jos niekada ir nėra - orkaitę kaitinti iki maždaug 180 laipsnių temperatūros, jos viduje pastačius dubenėlį vandens. Tą vandenį reiktų papildyti, jeigu išgaruotų kepimo metu, bet nieko nenutiks blogo, jei nepapildysit - tas garas yra reikalingiausias pradiniame kepimo etape, kai duona intensyviai sukyla ir susiformuoja pluta.

Baigti kepti, kai kepalo paviršius sveikai paruduoja, plutelė ją pirštu pabaksnojus yra standi ir "skamba". Stambesnis kepalas, tai kepiau apie 40 min., bet smulkesni iškeptų kiek greičiau.

Rezultatas atrodo štai taip.

large_IMG-8487-001.JPG

Duona gavosi labai ir labai skani, minkšta ir puri, traškia plutele. Už bet kokią prekybcentrio kepyklos - garantuotai skanesnė.

Pabandykit, procesas visai įdomus. Jeigu pavyks - nuo kokio trečio kepalo pradėkite žaistis ir džiazuoti visokiais priedais - įvairiom proporcijom maišyti kitokius miltus kol surasit jums geriausią skonį (pvz. spelta, pilno grūdo spelta, su trupučiu grikių miltų - kaip tas vieno trečdalio priedas prie kvietinių), pamirkyti vandenyje kmynai, saulėgrąžų ir moliūgo sėklų mišinys, pakepintos ir grūstos kanapių sėklos ar jų branduoliai, smulkinti riešutai ir t.t.

Dabar žinot, ką galėsite veikti savo laive kur nors inkaruotėje, kai lyja ir į krantą išsilaipinti visai nesinori.
Juk dar plauksim.

Posted by gramas 06:41 Comments (4)

Buriuojant su Čiurlioniu

Išplaukus iš Barselonos ir artėjant prie Maljorkos, dar iš toliausiai pamatysite Cap de Formentor uolą. Ji didžiulė, beveik visą dieną prie jos artėsit, stebėdami pasakiškas debesų figūras, kurios danguje atitrūksta fantastiniais gyvūnais ir žmonių procesijomis kelionei link žemyno nuo savo mikroklimatą ir nuosavą orų sistemą turinčios salos. Sutemus kelią rodys Formentor švyturys. Jau nakčiai užkritus, švyturio šviesa prisivilios jachtą į Pollenca įlanką ir tyliai, inkaruotės kaimynų nežadindamas, išmesi inkarą. Šlakelis romo kokpite, kaip buriuotojams tradicinė naktinė kepuraitė džentelmenui, visu kūnu sugeriant rasotą naktį ir aplinkinę ramybę, ir miegot. Tačiau ką tik matyti nuostabūs reginiai ir jūra vaizduotės dar ilgai nepaleis ir, tapęs angelu, išskrisi į fantastinių spalvų sapnų pasaulį.
large_d13210b0-50ea-11ea-9d93-d1d7d651c06a.jpglarge_end-of-the-road-cap-formentor-mallorca.jpglarge_sunset-1189798_1280.jpg
large_IMG_3060.JPG

Tai va, šitaip aš pamačiau visiškai kosminį virtualios realybės (VR) projektą pagal Čiurlionį "Angelų takais". Ne vien vaizdai ar muzika - nes taip mes visi žinome Čiurlionį - tačiau perkeltas į VR jis tapo vientisas ir sinteze, visiškai nekasdienišku potyriu ir kelione po MKČ vaizduotės pasaulį.

large_Trail-of-Angels2_1-505x284.jpglarge_Trail-of-Angels4_1-505x284.jpg

Kad šis įrašas spoileriu netaptų - daugiau detalių apie potyrį nebus. Medžiokite jį, ieškokit, šiandien jis buvo Klaipėdoje, bet jei rasite kitur - bent trumpam atitrūkit nuo nesąmonių, kuriomis kasdien užsiimame ir eikit, dalyvaukit ir jo dar ilgai nepamiršit.

Jei kas pavadins tai virtualios realybės filmuku - jūs netikėkit, nes tai yra kur kas daugiau - tai potyris ir fantastiška kelionė. O man tai buvo labai asmeniška, nes buriavimas bei skrydis parašiutu vėl sujaukė protą, tik šįkart su Čiurlioniu - tos dvi mano aistros, kuriomis gyvenimas apdovanotas.

Unikalaus projekto autoriai - režisierė Kristina Buožytė ir prodiuseris Vitalijus Žukas. Jau galite įsiminti šiuos kūrėjus, pradėti jais didžiuotis ir yra visiškai normalu šiais mūsų tėvynainiais girtis, nes jų projekto "Angelų Takais" sėkmė, kelionė per pasaulį ir prestižinius festivalius dar tik prasidėjo.

"Unikalaus projekto autoriai tikino, kad pasaulyje yra daug virtualios realybės pavyzdžių, bet M.K.Čiurlionis išskirtinis tuo, jog pats kūrė ir paveikslus, ir muziką. Dažnai galerijos lankytojai į autoriaus kūrybą galėjo žiūrėti atskirai, o projektas „Angelų takais“ leido viską apjungti ir paveikslus ne tik pateikti kaip nesibaigiantį sapną, bet jį papildyti ir muzikos garsais, kurie sustiprino bendrą jausmą ir emocijas."

Posted by gramas 09:04 Archived in Lithuania Comments (0)

Jonas Mekas ir jūra. Tik pakeliui - iš kažkur į kažkur

large_Mekas.jpg

Skaitinėjant jūros žmonių mintis, kūrybą ir girdint jų reiškiamas nuomones, ypač apie žemiškus dalykus - dažnokai gali susidaryti klaidingas įspūdis, kad jie yra kažkokia ypatinga kasta žmonių, krante nepritapusių, išsiskirianti kitos išminties, kažkokio gilesnio suvokimo ženklais.
Bent jau žvelgdamas iš man šiek tiek pažįstamos buriuotojo perspektyvos, galiu drąsiai teigti - visa tai paistalai. Žinoma, ne be mūsų pačių pagalbos ir noro pasipuikuoti - mes patys visuomenei rodome romantišką tokio laisvesnio, savo likimą su jūra amžiams susiejusio žmogaus vaizdelį, tačiau patikėk, visa tai - poza ir paistalai.
Ar vandenyne kilvaterį po savęs palikęs, ar vagą juodžemio dirvone atriekęs - abu anksčiau ar vėliau prie tų pačių tiesų pareisim, prie bendraties, vadinamos gyvenimo patirtimi ir išmintimi. Vienas greičiau, kitas vėliau tą maršruto tašką pasieksim, bet mąstančiam jis taps ne pasiektu tikslu, o tik naujos kelionės pradžia. Dar kiti - galbūt dauguma - malsimės kilpom, suksimės ratais, to naujo savęs per visą mums skirtą laiką taip ir nesuradę.

Tačiau nebūčiau aš (buriuotojas), jeigu net šiame kontekste nerasčiau kuo pasigirti... Visiškai subjektyvi nuomonė, bet mano jūroj-vandenyne sutiktieji, buriuotojai kruizeriai, kuriuos likimas laivu ir gyvenimu jūroj apdovanojo, tą gyvenimo išminties maršruto tašką kažkaip greičiau suranda. Ir pats jaučiu, kad jūroj gyvenant trikdžių mažiau, atsiranda laiko į save įsiklausyti, vėl išmoksti savo intuicijai tau padėt netrukdyti, poreikiai paprastesni, o mažiau-yra-daugiau ir lėtai-yra-greitai, išsivaduoji iš nuolatinio ir bukinančio multitasking'o. Gal tikslai pasidaro aiškesni, lengviau pamatuojami ir todėl pasiekiami. Žymiai dažniau pergalės ir pasiekimo jausmas aplanko, gal todėl gyvenimo džiaugsmas taip pat. Jūra Vandenynas, ta didžiulė abejinga galybė - ji visai ne mokytojas, ji tik duoda mums savotišką laiko mašinos efektą. Ji nėra patirties ir išminties šaltinis pati savaime, ji tik mus priverčia greičiau mokintis, kad į krantą išlipęs tarp žemės artojų universaliom vertybėm dalintis gebėtum ir ten suvisam neprapultum. Vos vieną kitą sieną pabandęs kakta pramušti, dar paslenkantis į jūrą sugrįžtum. :)

Jonas Mekas, tas Pasaulio lietuvis, prie jūros gal tik kartą vos prisilietęs, kai 1949m. spalio 19d. kartu su kitais 2000 Displaced Persons (DP) Europą paliko laivu "General Howze". Šiaip jau, kai visi laive buvę ūkininkai kalvų lygumų artojai ir žydai sąžiningai vėmė kaip susitarę, Mekas vos vieną kartelį pusryčius Atlantui atidavė. Ir kaip pats aiškino - tikrai ne nuo jūros, o matyt nuo dolerių, tuo metu jam kaip pirma amerikoniška alga išmokamų už kitų keleivių vėmalų valymą.
Gaila, toks žmogus buriuotoju netapo, nors plaukti aiškiai galėjo. Jau pirma kelione jūros galybę suprato, nenusigando, bet ją gerbti išmoko.

"Milžiniški vandenų kalnai susikelia ir griūva, ir išmeta ant savo keteros laivą tartum šapelį, mėtydamos nuo keteros ant keteros, kaip pečialindė siūbuoja - uodega žemyn, galva aukštyn, ir sūrios bangos užsipurkščia ir užsilieja per denį."

"... stebiuosi, kaip seniau žmonės paprastais, iš medžių susinertais laivais apiplaukė jūras marias ir prieš audras laikės. Didelė yra ir siaubi, jūra, bet žmogus irgi yra didelis ir siaubus".

"Plaukiam, plaukiam ir nei galo, nei pabaigos, vanduo ir vanduo, vėjuj pasišiaušus jūros rococco".

Man patiko įdomiai Meko "Žmogus be vietos. Nervuoti dienoraščiai" aprašyta kelionė, jis tikrai taiklia akim jūrą pamatė. Nieko nepadarysi - jūra prarado, fluxus ir žmonija laimėjo.

Tačiau šiandien jus ne prie Meko jūroje atvesti norėjau, o prie jo kranto minčių, pilnų gyvenimo patirties ir išminties. Ir jos kaip reta tinka, kad pavaizduoti buriuotojo kruizerio požiūrį į supantį pasaulį. Kaip jūroj, taip ir krante - ta pati universali išmintis.

Jonas Mekas, iškilus menininkas ir Fluxus kino šienpjovys, bet visiškas kranto sausainis - o kaip tikras jūrų vilkas savo saulėlydoj tikrą teisybę apie gyvenimą (jūroj ir krante) mums palikęs:

Jonas Mekas (1922 m. gruodžio 24 d. – 2019 m. sausio 23 d.):
Gyvenimas eina toliau. Lėtai. Eina savaime. Nedaug tereikia: obuolio, duonos, dešros ir
sūrio. Po teisybei, nenusimanau nieko apie nieką. Mes per daug nusimanome, perdaug
dedamės, kad mes viską žinom. Bet mes nieko nežinom... Bet kažkur giliai giliai mes viską
žinom... O šitoj plotmėj, kurioj mes dirbam ir norim pasaulį valdyti bei tvarkyti, mes
nežinom nieko. Kažkodėl mes nenaudojame to žinojimo, kuris yra labai giliai ir yra Viskas.
Mes nenorim gyvent, dirbt, tvarkyt, planuot iš vidaus. Visi mūsų planai kyla iš to paviršiaus,
kur mes norim tik kontroliuot. O tai yra blogai. Nereikia norėt nieko kontroliuot. Palikim
viską ramybėj. Tegul viskas vystosi savaime. Planai, planai yra toks jau blogas
išgalvojimas - planuot, viską suplanuot. Viskas, kas yra planuojama, dažniausiai pasibaigia
blogai, nes tai ateina iš mūsų paviršutinio planavimo, neateina savaime iš giliai. Už
kiekvieno plano paprastai būna šautuvas arba tankas, nes planus reikia įvykdyt,
nesipriešint… Nes mano planas yra geras. Už kiekvieno plano yra šautuvas, tankas arba
atominė bomba. Aš gyvenu be planų. Per daug planavimo, per daug žinojimo. Mes labai
jau tikri, labai jau tikri. Bet užmirškim, pagyvenkim kokį dešimtmetį be žinojimo,
netikrybėje. Pasiduokim intuicijai, įsiklausykim, bandykim įsiklausyti, mes jau pamiršom
įsiklausyti. Jau nebemokam savęs įsiklausyti. Per daug triukšmo aplinkui. Kai esi
išsiblaškęs paviršiuje, negali nuskęst į savo vidų ir įsiklausyt. Tada reikia vėl išmokt
įsiklausyt. O kaip tai padaryt? Nežinau. Reikia norėt. Kai norėsi, tai kas nors įvyks. Reikia
išmokt kapituliuot. Nelengva kapituliuot. Mes visada norim būti ant viršaus, valdyt, būt
valdžioj. O čia reikia kapituliuot. Išmok kapituliuot. Pasiduok. Kad vėl pradėtum iš naujo. Iš
niekur. Į niekur. Aš dar nesu visai kapituliavęs. Mokausi. Bandau. Kas dieną. Aš tik
pakeliui. Iš kažkur į kažkur. Pakeliui. Ir aš nieko nežinau apie Nieką. Taip, kaip ir šitie
laiškai Niekur. Niekur ir Visur yra visai tas pats.

Posted by gramas 02:53 Comments (0)

Nori tapti kruizeriu. Ar sugebėsi?

Kruizinis buriavimas - kaip tiltas į kitą pusę. Gali pereiti, o kada panorėjęs sugrįžti vėl ir vėl. Kodėl vieniems tai pavyksta, o kitiems – ne?

large_IMG_3859.JPG

Kodėl apie tai kalbu? Nes dar pries 5 metus žengėm tą platų žingsnį iš svajų ir iliuzijų pasaulio į kruizinį buriavimą pilna to žodžio prasme. Žinote, kad yra toks protarpinis badavimas norintiems pataisyti figūrą, tai va, yra ir protarpinis buriavimas. Protarpinis todėl, kad mes gyvendami laive keliaujame po kelis mėnesius per metus, kai sezonas sėkmingas – po pusmetį. Likęs laikas – darbuose ir kranto gyvenime. Mes ir kranto namų labai pasiilgstam, jeigu ilgiau pagyvenam laive, kuris mums irgi yra namai.

Taip vadinami full-time kruizeriai laive gyvena nuolatos, vis plaukdami į savo mėgiamas vietas tada, kai reikia vytis saulę ten, kur jūra šilta, o tu nebežinai kas yra kojinės, arba ryžtingai plaukdami savo maršrutą su tikslu apiplaukti Pasaulį ir pakeliui nuodugniai jį patyrinėti.
Taigi, tie 5 metai tai krante, tai laive - man jau leidžia daryti šiokius tokius apibendrinimus, netvirtinant kad vien jie yra teisingi. Geriau dabar savo įžvalgomis pasidalinsiu, nes vėliau ispūdžius ir atminimus užgoš kiti dalykai. Gal kam nors pravers. Kas mano – tas mano, todėl viskas čia yra subjektyvu, o kitų žmonių patirtys tikriausiai kitos, verti paminėjimo dalykai skirting, gal juos sėkmė dažniau aplankė ir jiems pavyko išvengti tų duobių, apie kurias pasakojimų galima išgirsti vos ne kiekviename kruizerių pokalbyje. Po šnekų apie wifi, wc, inkarus ir marinų kainas, žinoma – būtent tokia tvarka.

Kartu su šeima ir draugais suplaukėme Viduržemio jūrą, specialiai palikdami Graikiją ir Turkiją tingiai senatvei, kai ten nuvykus vis tiek norėsis to atradimų džiaugsmo. Šiuo metu esame Atlante, džiaugiamės čia būti ir Ispanijos, Portugalijos pakrantes bei Atlanto salas dar tikrai tyrinėsime kelis metus. Jei atvirai – tai Atlantas protą sujaukė taip, kad jau imu galvoti, kad viso gyvenimo jam neužteks. Orams namie atvėsus, kasmet Atlantu vasarą vytis gali iki Cabo Verde ir ten sukti į dešinę, o iš Karibų į Europos vasarą sugrįžti gegužę ir iki spalio pagyventi Girulių miške. Vos tik stabteliam kur nors marinoje ilgesniam laikui ir įsiliejam į vietinių kruizerių bendruomenę, ar inkaruotėse susipažįstam su kitais Okeano keliauninkais-buriuotojais, dažnai būna daug kalbų apie tai, kodėl vienus žmones toks gyvenimo stilius įtraukia visam gyvenimui, o kiti pabando ir jiems nepavyksta.

Kaip badaujantis ilgisi maisto, taip ir mes, gyvendami krante, vis laukiam dienos, kai vėl sugrįšim į laivą, savo namus vandenyne. Nes laive ir vandenyne tas beprotiškas kranto “multitaskingas” virsta ramiai chaotišku neskubėjimu, laimės ir gyvenimo pilnatvės pojūtis aplanko žymiai dažniau nei gyvenant krante, o kartu laive gyvenantys žmonės skiria daugiau dėmesio vienas kitam ir lengvai suranda daugybę laiko pasikalbėti, ar siestai užsnūsti kokpite su ką tik skaityta knyga ant krūtinės. Aplinką gali keisti kada panorėjęs, keliauti su saule ir ten kur šiltas vanduo, o socialinį gyvenimą konstruoji pats, rinkdamasis ir kaip dėlionę klijuodamas kiek ir kaip tu nori ieškoti jo krante, ar bendraujant su tokiais pat kaip tu marinose bei inkaruotėse.
Tačiau žingsnis į tokį gyvenimo stilių reikalauja daug pasiruošimo ir net tai neapsaugo nuo klaidų, kurios gali palikti sunkiai gydomus randus ne tik banko sąskaitoje, bet smarkiai suvartyti paties buriuotojo ego. Taigi – kodėl vieniems tai pavyksta, o kitiems – ne?

large_IMG_0384.JPG

Tai ne šuolis – tai perėjimas į kitą pusę
Žinau lietuvį buriuotoją, kuris iš svajonės peršoko į kruizerio gyvenimą be jokios ankstesnės buriavimo patirties. Jaunuolis susvaigo, kad nori buriuoti, pavartė kopijuotą Pardey knygą, nusipirko Amerikoje laivą ir išplaukė per Atlantą. Istorija nebuvo tokia paprasta – vandenyne buvo jūrligė rimtai nukirtus ir baimė kad tuoj žūsiu, romantika išdulkėjo su pirmais audringo Atlanto purslais, buvo noras sukti atgal, bet ego neleido, po to labai greitai atsirado supratimas kad reikia iš tos savo kopijuotos knygos skubiai mokintis čia ir dabar jei nori likti gyvas, ir valia, o gal bukas užsispyrimas, kurio dėka viskas pavyko. Tiksliai žinau – malonumo ten buvo mažiausia, nerimo buvo daugiau, bet pasitenkinimas kad man pavyko – tikrai apdovanojo vėliau. Čia kaip alpinizme – niekada net kalnų nematęs jaunuolis išeina “nugalėti” Everestą. Ir kas durniausia – tai padaro. Kokia galimybė, kad kitam tai pavyks, jeigu net pusiaukelėj link viršūnės ne vieną ir ne du mirtinai sušalusius kūnus jis kopdamas į tikslą matys, o tie žuvusieji buvo patyrę, garsūs alpinistai?

Išimtis iš taisyklės – ir mano kategoriškas patarimas – nekartoti tokios klaidos. Žingsnis į kruizinį buriavimą ne veiksmas – tai ilga ir lėkšta mokymosi proceso kreivė, be staigių kilimų ir jei pavyks – be skaudžių nukritimų.
Metų metais mokaisi buriuoti su labiau už tave patyrusiais, po to nesudėtingus plaukimus darai savarankiškai, gal imi čarteriuoti laivus kituose regionuose su šeima ir draugais ir taip pasitikrini – tinka tau buriavimas kaip gyvenimo būdas, ar ne. Ne tau vienam, kaip labiausiam psichui šeimoj – o visai šeimai ar tinka. Bent jau antrai pusei ar tinka. Jeigu tai labiau tinka vien kaip laisvalaikio hobis – gal būsi saugesnis savo gyvenime, jeigu taip ir liks.

Kur ta riba – tarp laisvalaikio ir kruizinio gyvenimo? Mes, kai nebetilpom Kuršmarėse su savo buriavimo ambicijom, plaukėm Baltiją tol, kol pasitikrinom ir supratom, kad buriavimas tikrai mums tinka, o žinių ir patirties bagažas jau galėtų apsaugoti nuo rimtos bėdos ir darant kažką sudėtingiau. Pavyzdžiui, per pusmetį nedidele burine jachta apiplaukti Skandinaviją – nuo Baltijos per Rusijos kanalus ir ežerus į Šiaurę ir ten aplink norvegus, danus, švedus - namo į Klaipėdą. Ir šis planas jau buvo pradėtas, maršruto planavimo, locijų ir jūrlapių komplektavimo fazėj, kai atsitiko laivas Viduržemio jūroj. Čarterio niekada nepirkom, nes nuo pat pradžių tebuvo supratimas - reikia keliauti savo laivu, koks jis bebūtų, nes laivas yra namai.

Nelipk į Everestą, eik į buriavimo kursus, ten atsiras kontaktų su buriuotojais, kurie ims tave kaip įgulos narį, pirk su šeima čarterius su patyrusiu kapitonu, pirk savo pirmą laivą iš kito buriuotojo kuriam jau reikia didesnio. Tavo pirmas laivas bus nedidelis, atlaidus klaidoms, nesudėtingų sistemų ir leis saugiai pačiam rinkti savo nuosavus gumbus ir juos išsilaižyti. Ir pačiam sau atsakyti – gali laivas tau būti namai, ar ne. Jeigu ne – nebijok tai pripažinti, nes buriavimas tau – pats nuostabiausias hobis, kuriuo galėjai save apdovanoti.

Padėk save į vietą
Kaip aukščiau sakyta – tarkim, taip ir padarei. Mokeisi, kaupei patirtį ir lėšas, atėjo laikas keisti gyvenimo stilių – iš laisvalaikio buriuotojo ar čarterio entuziasto tapti kruizeriu. Čia padės labai aiškus supratimas, kad vėl esi naujokas. Ir mes beveik visi bandome tai paneigti - dar viena mūsų klaida. Tu esi kiek vyresnis nei vidutinio amžiaus, gal esi sėkmingo verslo savininkas, ar šiaip karjerą padaręs, vaikai užaugo ir savo gyvenimus kuria ir tau laikas dėl savęs pagyventi. Tu Baltiją išmaišęs savo laiveliu, o didesniais čarteriavai beveik visose egzotiškose vietose ir daug matei, patyrei, bei išmokai. Na, kaip tu pripažinsi tokiom aplinkybėm, kad vėl esi kažkoks naujokas? Naujokas? Ne-ne-ne… Tavo ego to niekaip neleidžia, tu gi patyręs, tu viską žinai. Ko tu nežinai – kad žengi visai į kitą pasaulį ir jame esi tik kuklus mokinukas, todėl gebėk save ir savo ambicijas padėti į tinkamą vietą.

Aš to kadaise nesugebėjau deramai suvokti, todėl žengiau iš 8,5m lengvos plunksnelės į sunkų 13,6m laivą tokiame dideliam anksčiau net kaip svečias nebuvęs, vienas pats atsirišau Pietų Prancūzijos uoste Port Napoleon ir išplaukiau. Tos pat dienos vakare, vos praplaukęs Marselį, suprantu, kad nebesugebu užkurti variklio, vėjas dingo, aplink ir arti zuja labai manimi nepatenkinti greitaeigiai jūriniai keltai, o kranto uolos ne tiek jau toli. Drebančios iš baimės rankos buvo, gėdingas skambutis Australijoje pasižadinti buvusį savininką buvo, suvokimas kad esi vienas ir pats turi rasti sprendimą dar nepažįstamam laive - atėjo vėliau. Baigėsi viskas gerai, variklio gedimą pašalinti pavyko pačiam, bet tas kvailo naujoko jausmas, atsiradęs tada ir ilgam išlikęs, mane tikrai apsaugojo nuo rimtesnių klaidų. Po pirmos klaidos šiek tiek kukliau nesuglaudus ausų, tikriausiai būtų buvę žymiai daugiau klaidų ir logiškas sprendimas baigti tą avantiūrą, parduoti laivą dar pirmojo sezono Viduržemio jūroj metu. Žodžiu – vos įlipęs į kruizerio klumpes, nepriklausomai kiek esi su draugais čarterį plaukęs, ar kiek Baltijos matęs – esi naujokas ir savo naujos mokymosi kreivės pradiniam taške.

large_IMG_1789.JPG

Netinkamas laivas
Ne kiekvienas laivas plaukia.
Ne kiekvienas plaukiantis laivas tinka jūrai.
Ne kiekvienas a’la jūrinis laivas tinkamas sudėtingam plaukimui.
Ne kiekvienas laivas tinka gyventi jame ilgesnius laikotarpius, ar nuolatos.
Ne kiekvienas kruiziniam buriavimui tinkamas laivas leis tau išplaukti.

Savo žinių diapazono ribose esu konsultavęs žmones, perkančius savo laivus, skirtus kruiziniam buriavimui. Vėlgi – kas aukščiau sakyta – tau padės suvokimas kad esi naujokas, todėl tu negali padaryti kokybiško sprendimo renkantis laivą vien pats.
Taip jau yra – tau reikia, bet pats negali – vadinasi, reikia pirkti paslaugas iš tų, kurie žino ir gali. Mes dažniau linkę pasidaryti patys, net to nemokėdami. Ne, kruiziniam buriavime tai gali kainuoti per brangiai, t.y. beveik visas šeimos santaupas ir sudužusias į šipulius viltis ir net sukelti įvairias dramas kitose gyvenimo sferose, pvz. santykiams artimoje aplinkoje.

Jeigu man reiktų pirkti sekantį laivą – tikrai dar finansų planavimo stadijoj man būtų labai svarbūs išlaidų skyriai “brokeris” , “siurvejeris”, “mechanikas”. Mano brokeris, jei tokio prireiktų paieškai bus tas, kuris nėra pardavėjo atstovas, o geriau tas, kurį rekomendavo kruizeriai, kuriais tikiu; siurvejeris bus nepažįstamas nei brokeriui, nei laivo pardavėjui, o rekomenduotas kruizerių, kuriais tikiu; ir tikriausiai man reiks patyrusio mechaniko pagalbos, nes tikėtina, kad siurvejeris bus labiau išmanantis laivinę dalį, bet ne variklį ir visas sistemas. Ir siurvejeris net nenorėdamas, net su baimės ašaromis akyse kelsis į pat stiebo viršų, kad ataskaitoje atsirastų informacija apie viso rangouto stovį, o ne vien apie tai, kas matosi nuo denio.
Labai tikėtina, kad man prireiks daugybės vidinių pastangų, kad apsisukti ant kulno ir nueiti nuo laivo krante, jei pardavėjas negali ar nenori jo nuleisti į vandenį plaukimo bandymams. Žinau, kaip man tai bus sunku, nes įsimyliu laivus, net svetimus, dar kai tik matuojuosi juos pirkti.
Iš čia paminėtų klaidų pats nesuklupau ties “brokeris”. Aklai pasisekė man su Ancasta, nors jie buvo pardavėjo, tačiau ta patirtis man buvo labai sėkminga. Visur kitur labai ryžtingai myniau ant grėblio. Ypatingom dramom man tai nevirto, bet dabar žinau ko nebedaryčiau.

Niekada nebūsi pilnai pasirengęs
Daug kartų marinose esu sutikęs kruizerių šeimas, kurios niekur taip ir neišplaukia, nes laive vis dar yra nebaigtų darbų. Metų metais juos gali matyti vis atvykstančius ant laivo nesibaigiančiam remontui ir pasiruošimui.
Jeigu tu perfekcionistas, kuris sekančio žingsnio nedarys tol, kol prieš tai suplanuotas darbas nėra pabaigtas idealiai tiksliai ir taip, kad prie jo nebereiktų sugrįžti – net nesimatuok savęs į kruizinio buriavimo gyvenimo stilių. Kad viskas baigsis nusivylimu – beveik garantuota, jeigu nesugebėsi saves nulaužti. Savo perfekcionistą turėsi užspausti kampe, uždaryti į savo tamsiausią runduką ir nuolat saugoti, kad jis neišlįstų. Retkarčiais leisi, kad jis tau patartų, bet valdyti situaciją – jokiu būdu.
Žiūrėk, ko reikia pirmiausia - kad vanduo būtų už borto o ne viduje, įgula viduje, o ne už borto, stiebas ryžtingai aukštyn, kylis žemyn. Visa kita kaip nors iš eigos sutvarkysi. Ar sugebėsi?
large_IMG_0425.JPG

Jūroje net vandens molekulės juda chaotiškai, t.y. savo betvarkės keliu, griežtai apribotu gamtos dėsniais. Entropijos mastai gamtoje nuolat didėja, o antrasis termodinamikos dėsnis jūrai – chaosas plinta. Nuolat besikeičianti situacija jūroje - gyvoje, kintančioje ir agresyvioje aplinkoje - yra perfekcionisto košmaras.
Priimk tai kaip aksiomą - visi laivai nuolat lūžinėja, seni ir nauji, remontai niekada nesibaigia ir net vilties neturėk, kad kada nors neliks laivui reikalingų darbų. Ko nesugadinsi pats savo nevykusiais sprendimais – tas luš dėl nusidėvėjimo visai natūraliai. Visko atsargoje laive turėti negali, todėl nuolat vilksis sąrašas dalykų, kuriuos reikia surasti nupirkti, atsisiųsti ir pakeisti. Jei tiksliau – ne mažiau, kaip du sąrašai – neatidėliotini dalykai ir antras – “šiaip reikia padaryti”. Remontuosi pats tai ką sugebi, jei ne – brangiai už tai mokėsi. Net jei esi įsitikinęs, kad savo laive gali ir pasidarysi viską – be perkamų paslaugų ir darbų apsieiti tikrai nepavyks. Ir tai darysi užsienio šalyse, kur naujoje vietoje esi eilinį kartą vėl naujokas.

Kaip kruizeriai patys iš saves pasišaipo - tau atrodo tereikia nuvykti iš taško A į tašką B, bet kažkaip nuolat atsiduri C arba D ir vėl ieškai kaip surasti tą nelemtą B. Tik laiko klausimas kada nuolat judantis ir gyvas net artimiausių veiksmų planas perfekcionistui nuneš stogą.

Pavyzdžiui, esi inkaruotėje nepažįstamoje vietoje ir reikia pakeisti dujų balioną. Taip paprasta - imi laivo balioną, sėdi į valtelę ir išsilaipinęs krante pakeiti? Tikrai ne. Išsilaipinęs be jokio baliono, krante ieškai su kuo gali susikalbėti, bandai suprasti ką vietiniai šneka ir eidamas maždaug ta kryptimi, bandai surasti vietinio dujininko verslą. Garantuotai ateisi į vietą per siestą. Tą dieną likusį laiką krante užsiimi kažkuo kitu, o kitą dieną pasiimi balioną iš laivo ir gauni naują krante. Dvi dienos - arba kiek kruizerių reikia, kad pakeisti lemputę. Dažniau negu norėtum, tu esi tik kvailas užsienietis šiek tiek pažįstamam krašte, tačiau nei kiek dėl to nestresuoji, netgi jautiesi laimingas. Taigi laive vėl dujų yra! Ar sugebėsi nelaukti to didžiojo džiaugsmo, o vertinti tai, ką davė ši diena?

Lūkesčiai
“Žiūrėk Pranai, plaukiu už dyka!” – šitaip, praplaukdamas nedidele burine jole pro kateristus Kuršmarėse, žemaičiuodamas juos erzindavo vienas iš mano buriavimo mokytojų Kastytis. Nes kai plauki su burėmis – taigi „už dyka“, nes kuro nedegini. Kai plauki savo nuosavu laivu, o ne čarteriuotu – taigi paskaičiuok kiek sutaupai per dieną, gi vos ne „už dyka“ gaunasi, nes jokiems plėšikams brangininkams tau laivą paskolinusiems, mokėti nereikia. Ir gimsta mitas tavo galvoje, kad jei keliausi savo nuosava burine jachta – Pasaulį pigiau pamatysi. Pamiršk tai. Nepasakosiu kodėl, dėl daugybės priežasčių - bet pamiršk.
Pigiau bus skristi ten, kur egzotiškas atostogas nusipirkai, o mes, gyvenantys savo laivuose ilgiau ar trumpiau - visada esame ten, kur yra laivas ir juo lėtai, vieną po kito „atidarom“ sau vis naują plaukiojimo regioną, dažnai sugrįždami ten kur jau buvę, nes taip užsinorėjo.

Skaičiuojantys vietas kur yra buriavę čarteristai kelis kartus daugiau šalių ir regionų pamato nei vidutinis kruizeris, kuris net nesupranta kam reikia su kažkokiu tvarkaraščiu skubėti, kam tas šalis skaičiuoti, jeigu gali jas lėtai, neskubėdamas pagyventi.

Kitas neretai nuviliantis lūkestis – kad pinigų ir pajamų klausimą kaip nors išspręsiu jau kelyje. Saugiausia, žinoma, turėti dar prieš išplaukiant suformuoti du biudžetus, abudu ne tokie jau ir menki. Vienas kelionei, kitas, kaip aš jį vadinu „screw you money“. Tas antras fondas yra tavo saugumo pagalvė – neliečiamas rezervas, vos tik pabandai save įkalbėti, kad nors trumpam nuo jo paimsiu, nes man taip norisi kažko – atsakymas sau pačiam visada vienas ir tas pats „screw you“. Šiais pinigais tu sumokėsi savo sugrįžimą į kranto gyvenimą, gal pirksi būstą, gal į verslą sudėsi, ar jais prie pensijos prisidursi, kad vargti nereiktų. Rimtai bėdai nutikus, šie pinigai bus tavo viltis ir gelbėjimo ratas, nes labai tikėtina, kad draudimo pinigų nepamatysi, kiek jais betikėtum. Kitaip sakant – „screw you“ fondą panaudosi, jei vėl gyvenimo stilių keisti teks.

Pirmasis fondas – tavo dabartinio gyvenimo lėšos. Gerai, kai pradedi su pakankama santaupų suma, taip ir daryti reiktų kol apsiprasi būti kruizeriu, nes kitų iššūkių pirmais metais tau netrūks. Tačiau ir santaupos kada nors baigsis. Iliuzija, kad plaukiodamas kažkaip panaudosi savo ankstesnės karjeros metu įgytas valdymo, bankininkystės, kitų prestižinių karjeros dedamųjų ir CV perlų žinias liks tik iliuzija. Kuo aukštesnio lygio tavo išsilavinimas – tuo sunkiau bus jo pagalba generuoti naujas pajamas kelionės metu.

Kruizerio gyvenime visada nugali praktiniai sugebėjimai – dyzelių mechanikas, elektronikos specialistas, burių meistras, dailidė ar stalius, suvirintojas ir pan. – visi amatai, kurie pritaikomi pramoginėje laivyboje, ypač laivų remonte, tau padės žymiai daugiau. Kartais galima sutikti buriuotojų, pakeliui pauždarbiaujančių ir rečiau sutinkamais būdais – Ispanijoej teko marinoje stovėti šalia laivo, kurio savininkas verčiasi senų antikvarinių baldų restauravimu. Nemažos jachtos galinis denis, uždengtas pavėsine, buvo virtęs baldininko dirbtuvėmis. Vienas sutiktas olandas savo dideliu metaliniu keču iškėlinėjo nuskendusias per uraganus jachtas Karibuose ir jas pardavinėjo, arba pagal municipaliteto užsakymą nutempęs vėl skandino vietose, kur formuojami koralų rifai, ar nardytojų atrakcijos. Kitas pavyzdys, bet labiau išmintis nei taisyklė – sutiktas ir prakalbintas buriuotojas yra profesionalus TowMaster – buksyravimo specas, imantis po kontraktą kasmet, kad paruošti naftos platformą pertempimui į kitą regioną ir vadovauti kelių žmonių komandai platformoje , kol vyksta pats veiksmas. Kai per dieną uždirbi nuo 2000 iki 4000 pinigų – užtenka ir vieno kontrakto, kad galėtum be rūpesčių tęsti savo kelionę, sugrįžęs į savo laivą.

Labai rimtai nevertinu uždarbio internete galimybių, nors gal vienas kitas buriuotojas sugeba tai padaryti. Lengvas ir malonus būdas uždirbti yra kviestis kartu paplaukioti už tai atsiskaitančius bičiulius, o dar daugiau sutinkamų kruizerių norėdami papildyti kelionės biudžetą, laivą palieka ten kur saugu ir pigiau, o patys pusmečiui grįžta į savo kranto karjerą. Uždirba, pasitaupo – ir keliauja toliau.

Dažnai sutinkamas būdas ir ko gero yra protingiausia tokią galimybę turėti – kelionė finansuojama iš pasyvių pajamų – krante palikto nekilnojamo turto nuomos, ar reguliariomis pajamomis iš kitų investicijų. Apie pinigus ir kruizinio buriavimo kaštus rašiau anksčiau - todėl nesikartosiu.
Žodžiu, neišpulk į jūrą vien galvodamas – ai, kaip nors susitvarkysiu. Sėkmė ir kelionė be ypatingo streso tenka tiems, kas turi aiškų finansinį planą.

Ir dar yra didelė daugybė dalykų, kuriuos verta gerai apgalvoti, prieš atsirišant nuo kranto, kad surasti kitokią laimę.
Šaukite savo signalinę raketą komentarais, duokite man žinią ar tai jums įdomu, ginčykitės, siūlykit temas ir jas aptarsim vėliau.

Posted by gramas 23:19 Comments (16)

Istorija

... apie tai, kad laimingas ne tas, kuris turi daug, o tas, kuriam užtenka

large_IMG_0923.JPG

Veiksmas tada vyko vienoje iš šiltų ir egzotiškų salų, kur daug pasiekęs verslininkas nuo savo prabangios jachtos denio stebi iš jūros grįžtantį čiabuvį žveją.

- Sėkminga žvejyba, - nusprendžia užkalbinti žmogų luotelyje - O kiek laiko jūroj užtrukai, kol tiek žuvų pagavai?

- Visai neilgai, - atsako žvejys.

Tada verslininkas paklausė kodėl žvejys nepraleido jūroje daugiau laiko, juk būtų prigaudęs žymiai daugiau žuvies.

Žvejys paaiškina, kad laimikio užteks kad pamaitinti šeimą - todėl kam imti daugiau? Žuvis iš vandenyno juk niekur nedings...

- O tai ką tu veiki visą likusį laiką, kai nebežvejoji?- smalsauja verslininkas.

- Na, žinai ,- šypsosi žvejas, - aš mėgstu pamiegoti ilgiau, kol išsimiegu, po to šiek tiek pažvejoju, grįžęs namo pažaidžiu su vaikais, po pietų su žmonele norim pasnausti siestos, o po vakarienės kiekvieną vakarą einu į barą, kur su draugais grojame gitara ir vaišinamės romu. Mano visas gyvenimas pilnas veiklos ir man patinka!

Verslininkas su lengva, atlaidžia šypsena ir šiek tiek iš aukšto sako:
- Žiūrėk, aš baigiau gerą universitetą, jau daugybę metų esu labai sėkmingas verslininkas ir tikrai galiu tau vertingai patarti. Tu geras žmogus, o tai, ką pasakysiu - tikrai veikia. Turėtum žymiai daugiau laiko skirti žvejybai. Pardavęs laimikį, vietoj šito vargano luotelio nusipirksi kad ir naudotą, bet rimtą laivą su pramoninės žvejybos įranga. Samdysi įgulą pagalbai, nes pagausi dar daugiau žuvies, o uždirbtus pinigus investuosi vėl ir vėl, kol imsi valdyti ištisą flotilę žvejybos laivų. Vietoje to, kad parduoti savo laimikį turguje, arba supirkėjams, tu imsi žuvį tiekti tiesiogiai perdirbėjams, o galiausiai pats investuosi į žuvies konservų gamyklą, o žvejybos kvotas pirksi daugelyje pasaulio šalių. Šitaip tu imsi kontroliuoti žvejybą, perdirbimą ir paskirstymą - visas tau reikalingas didelio verslo grandis. Žinoma, tuo metu nebegyvensi šioje mažoje salelėje, verslo interesai tave kartu su šeima perkels į didelį miestą, galiausiai į Niujorką, iš kur bus patogiausia valdyti tavo puikiai besivystantį tarptautinį verslą.

Žvejys įdėmiai klausėsi ir vos spėjo įsiterpti:
- O kiek metų man tai užtruks?

- Na, maždaug 15-20 metų tikrai prireiks.

- O kas tada?

- OK, čia įdomiausia dalis. Klausyk įdėmiai - sulaukęs tinkamo momento rinkoje, tu paskelbsi apie viešą akcijų pardavimą vertybinių popierių biržoje - ir gali tapti labai ir labai turtingu. Daug milijonų paimsi.

- Oho, miljonų! Rimtai? O kas toliau?,- žvejys jau atrodo rimtai susidomėjęs.

Verslininkas, visas švytėdamas, sako:
- O tada išeisi į ankstyvą pensiją! Persikelsi gyventi į nediduką kaimelį šiltoje, egzotiškoje saloje, kur galėsi pamiegoti ilgiau tol, kol išsimiegosi, šiek tiek pažvejosi, grįžęs pažaisi su anūkais, po pietų su savo žmonele galėsi pasnausti siestos, o po vakarienės eisi į barą, kur su draugais grosite gitara ir vaišinsitės romu.

:)

Čia ne šiaip pasaka, tai yra buriuotojų kruizerių folkloras, bet tenka pripažinti - šis labai paprastas pasakojimas pilnas neprastos išminties.
Net nesu pats tikras, ar tik nebūsiu tai supasakojęs kur nors gerokai ankstesniame įraše... Jeigu taip - tada jau laikas į šiltą egzotišką salą ir man :)

large_olde.jpg

Posted by gramas 08:02 Archived in Lithuania Comments (2)

Senas, bet geras

Šiuo metu Lietuvoje vyksta didelis "ėjimas į projektą". Grupė entuziastų, savo rankose laikanti visas valdiško traktoriaus varalazdes, per valstybės brūzgynus vikšrais mina plačią proskyną kitai grupei draugų, norinčių Klaipėdos miesto ribose, Melnragės pakrantėje išbetonuoti didžiulį pusiasalį, nors yra visiškai neaišku kas ir ką jame veiks. Noras betonuoti toks didelis, kad jis yra didesnis net už baimę sunaikinti visus Lietuvos pliažus į Šiaurę nuo Klaipėdos, o patį miestą paversti tuštėjančiu ir niekam neįdomiu gastarbaiterių ir piktų, bedarbių, nusenusių vietinių gyventojų getu. Mes, dauguma miesto gyventojų, sutupdyti to traktoriaus priekaboj ir kurie iki šiol neiššokom, esam abejingi tam, kur mus nuveš, dalis skatinam vairuotojus pavaryti greičiau, o kiti tyliai burbuliuojam, kad mus visus veža visai ne ten, kur derėtų. Vairuotojai negirdi nei vienų, nei kitų, nes jiems neįdomu. Jie darbą dirba.
Alegorijos šioj vietoj baigiasi.

large_Untitled-1.jpg

Uosto direkcija yra patvirtinusi, kad šiuo metu vyksta išorinio uosto galimybių studijos duomenų atnaujinimas, kuriame bus pagrįsta, kodėl išorinis uostas turi būti statomas Melnragėje, o ne Būtingėje, kur nuo 2011 metų buvo planuojama Klaipėdos uosto plėtra. Beje, minėta studija yra toks ne bet kurioms akims prieinamas dokumentas, nors turėtų būti viešinamas uosto direkcijos svetainėje, kad miesto bendruomenė turėtų galimybę su juo susipažinti. Dažniausiai nutinka, kad kas moka pinigus, tas ir muziką pagal save užsako, šiuo atveju - reikiamas išvadas.

Žemiau pateikiamas tekstas yra paskelbtas Klaipėdos Liberalų svetainėje. Originalas buvo spausdintas VE dienraštyje. Čia, vėl krentant veidu į alegorijų liūną, yra iliustracija - kaip pasikeitė miesto liberalai nuo tų Būtingės dienų iki dabar, nes betonuoti jau nori trūks-pliš Klaipėdoje.

Dar kartą atkreipiu dėmesį, kad Dalios Bikauskaitės straipsnis senas, tas minimas "Praėjusį penktadienį" buvo 2011m. lapkričio pabaigoje. Nežiūrint į tai, straipsnis vertingas, nes įrodo, kad sprendimas uosto plėtrą vykdyti Būtingėje nebuvo vieno žmogaus politinis sprendimas, kaip mums šiandien bando įteigti uosto direkcija. Ne vienas esame girdėję istoriją apie prieš pat balsavimą dėl uosto plėtros išėjusį parūkyti Gentvilą. Ne, ne vienas žmogus tada sprendimą darė. Statyti Būtingėje buvo pasvertas, motyvuotas ir pamatuotas sprendimas, patvirtintas visais lygiais - kiek uosto plėtros taryboje, tiek Vyriausybėje. Nors Būtingė ekonomiškai buvo kiek mažiau patraukli, tačiau tada visi suprato, kad kolosali uosto plėtra miesto ribose rimtai pakenks pačiam miestui.

Straipsnio pabaigoje rasite ir labai logišką paaiškinimą, kodėl išorinio uosto vystymo klausimais tylos siena yra užsimūrinę visi šiandieniniai uosto krantinių operatoriai - krovos bendrovės, ir klusniai balsuoja uosto plėtros taryboje taip, kaip jiems liepta. Neklausysi, skeryčiosies per daug - nesuras valdžia lėšų tavo kompanijos infrastruktūrai palopyti, o tai ir visai nuo kranto nuvarys.

Kaip ten buvo, kaip nebuvo - šiandien mes laukiame atnaujintos išorinio uosto galimybių studijos svarstymo. Ten ir bus pateikta detali palyginamoji analizė abiejų alternatyvų - Melnragė vs Būtingė.

Išorinis uostas Būtingėje atpigo milijardu

VAKARŲ EKSPRESAS 2011-12-01, 00:01 Dalia BIKAUSKAITĖ

Paaiškėjo, kad statant išorinį uostą Būtingėje jis kainuotų netgi pigiau nei Melnragėje.
Praėjusį penktadienį vykusiame Klaipėdos valstybinio jūrų uosto tarybos posėdyje pristatyta studijos "Klaipėdos uosto plėtros, pastatant išorinį uostą, galimybių studija ir poveikio aplinkai vertinimas" II, III (tarpinės), IV ataskaitų antroji dalis. Nors tarybos nariai turėjo klausimų, iš esmės šioms ataskaitoms pritarta. Tikimasi, kad gruodį bus pateiktas galutinis variantas.
Priminsime, jog studiją rengia trijų kompanijų – "Inros Lackner AG"(Vokietija), "Ernst &Young Baltic", "Sia Estonian, Latvian &Lithuanian Environment" – konsorciumas. Minėtos studijos priežiūros komitetui vadovauja Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius Eugenijus Gentvilas.

Atpigo detaliau skaičiuojant
Pasak E. Gentvilo, labai svarbus dalykas, kad vis dėlto įsitvirtina išorinio uosto statybos Būtingėje variantas. Prieš keturis mėnesius vykusiame Uosto tarybos posėdyje iš siūlomų kelių variantų pasirinktas būtent šis, nepaisant to, kad tada skelbiama jo kaina buvo 4,2 milijardo litų, o Melnragėje – 3,8 milijardo Lt. Būtingės variantui vėliau pritarė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto plėtojimo taryba bei Transporto ir tranzito komisija.
Dabar ekspertai, per 4 mėnesius patikslinę įvairius skaičiavimus, informavo, kad uosto kaina Būtingėje būtų 3,3 milijardo Lt. Vadinasi, jį pastatyti čia jau būtų pigiau nei Melnragėje. Anot priežiūros komiteto pirmininko, atpigo todėl, kad pradėta tiksliau skaičiuoti. Pirminis variantas buvo labiau vizijų lygmens. Šiuo metu jau yra žinomi teritorijų plotai, krantinių ilgiai, bangolaužių konstrukcijos. Būtent dėl bangolaužių konstrukcijos uosto statyba Būtingėje galėtų kainuoti pigiau.

"Išorinio uosto atžvilgiu judame Būtingės link. Pagal preliminarų darbų grafiką 2019-2020 metais jame jau galėtų atsirasti pirmieji terminalai, jeigu jų reikėtų. Šiuo metu dėliojami visi planavimo dokumentai. Vėliau valstybė ar koks nors investuotojas turės apsispręsti, ar verta statyti, ar ne", – sakė E. Gentvilas.

Daug vietos konteineriams
Ekspertų manymu, jeigu nebūtų susidurta su kokiais nors trukdžiais, išorinio uosto statyba Būtingėje galėtų prasidėti 2015 m. Pirmasis terminalas jame galėtų atsirasti 2019-2020 metais, o nuo 2030 iki 2040 metų uostas būtų visiškai išvystytas. Techniniu požiūriu įmanoma, kad pirmasis naujame uoste pradėtų veikti suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalas, kurio pajėgumas būtų 3,4 milijardo kub. m per metus.

Naujasis uostas turėtų 11 krantinių: vieną plaukiojančiąją platforma, vieną – trąšoms, vieną SGD, tris generaliniams kroviniams krauti, penkias – konteineriams. Konteineriams numatomas 100 ha plotas, jų terminalo pajėgumas – 3-3,5 mln. TEU (sąlyginių jūrinių konteinerių) per metus. Skystiems kroviniams būtų įrengiamos atviros, o generaliniams – uždaros krantinės.

AB "Orlen Lietuva" priklausančio Būtingės naftos terminalo plūduras gali atsidurti naujame uoste. Tačiau jo perkėlimas, anot ekspertų, būtų reikalingas vėlesniais etapais.

Pietinis molas, turintis apsaugoti nuo pietvakarinių bangų, į jūros pusę būtų ilgesnis. Planuojamas toks uosto įplaukos kanalas, kuriame būtų dvipusis eismas.

Privažiuojamieji keliai į uostą būtų tiesiami nuo kelio Klaipėda-Liepoja, geležinkelio linija turėtų eiti nuo Darbėnų. Ekspertų teigimu, geležinkelis tarp Darbėnų ir Kretingos turėtų būti rekonstruojamas.

Nagrinėti trys variantai
Ekspertai nagrinėjo tris išorinio uosto Būtingėje variantus – A, B ir C. Renkantis A, terminalams būtų sudaromos maksimalios sąlygos, centrinė uosto dalis atiduota konteinerių krovai, skystiems kroviniams būtų išnaudojami molai, prie šiaurinio molo galėtų švartuotis laivai. B varianto atveju būtų renkamasi maksimalus krantinių ilgis ir atsirastų galimybė išnaudoti už krantinių esančias rezervines teritorijas. C variantas – stengiamasi su terminalais kuo mažiau išeiti į jūrą.

Ekspertai atkreipė dėmesį į tai, kad finansiniu atžvilgiu šis projektas nėra atsiperkantis, iš investuoto 1 Lt grįžtų 97 centai, būtų reikalingos subsidijos, bet krovos kompanijoms jis būtų naudingas.

Visais trimis atvejais investicijos į uosto infrastruktūrą (neskaičiuojant suprastruktūros) sudarytų 1 milijardą eurų. Suma galėtų kisti apie 10 proc. priklausomai nuo to, kokia struktūra būtų pasirinkta uosto viduje. Techniniu požiūriu, ekspertu manymu, A variantas būtų pirmoje vietoje, antroje – C, kuris būtų ekonomiškesnis, bet kainos atžvilgiu didelio skirtumo nėra. Abu šie variantai atsipirktų galbūt maždaug po 30 metų, o B – nerekomenduojamas.

Finansavimo šaltiniai
Tarp nurodomų finansavimo šaltinių – pats uostas ir privatūs investuotojai. Kelių ir geležinkelių projektams būtų galima bandyti gauti Europos Sąjungos paramą – 4 proc. Trūkstamoms lėšoms būtų imamos paskolos iš bankų. Subsidijoms reikėtų apie 25 proc., t. y. apie 900 mln. Lt, privačios investicijos sudarytų apie 15 proc. – 500 mln. Lt, Uosto direkcijos – apie 600 mln. Lt.
Uosto tarybos nariai, krovos kompanijų atstovai, sunerimo. Mat išorinis uostas būtų dabartiniame uoste dirbančių krovos kompanijų konkurentas, o jeigu į jį investuotų Uosto direkcija, vadinasi, senojo uosto infrastruktūrai gerinti liktų mažiau lėšų.

Paklaustas, ar Uosto direkcija būtų pajėgi investuoti į išorinį uostą savo procentą, t. y. apie 600 mln. litų, kaip skaičiuoja studiją atliekantys ekspertai, E. Gentvilas atsakė: "Jų reikalas siūlyti investavimo modelius. O spendimą priims Vyriausybė. Ji gali kviesti strateginį investuotoją, kad pats pasistatytų, pats apsirūpintų kroviniais, pats rizikuotų patirti nuostolių arba turėti galimybę gauti didelį pelną. Vyriausybė gali pasakyti, kad investuos valstybės valdomos įmonės, pavyzdžiui, Uosto direkcija, AB "Klaipėdos nafta". Ekspertų pasiūlytas modelis niekuom neįpareigoja, todėl aš nesvarstau, ar mes būtume pajėgūs 2020-aisiais ką nors daryti, ar ne. Ne aš ir ne Uosto direkcija spręs, ar mes dalyvausime, ar ne. Tai padarys mūsų savininkas – valstybė."

Originalas - VAKARŲ EKSPRESAS

Klaipėdos Liberalai Spaudoje

Posted by gramas 03:51 Comments (0)

Utopija - uostas, kaip miesto klientas?

ATVIRA KLAIPĖDA ir radijo stotis RadijoGama - vienintelė žiniasklaida, įsileidžianti "erezijas", kaip kitą nuomonę, nukreiptą prieš buldozeriu mums visiems atstumiamą maksimalią uosto plėtrą, už kurią mes visi tyliai, bet labai brangiai susimokėsim.

Naujas straipsnis uosto tema.

Posted by gramas 02:10 Archived in Lithuania Comments (0)

Ilgas prastas anekdotas

Čia tikrai tik anekdotas, o ne rimtas blogo įrašas jei tokio keškojot...

=====================================

Danguje susitinka dvi draugės.
- O, labukas Danute, tai kaip tu numirei?
- Žinai, Zosele - sušalau mirtinai.
- Oi, turbūt skausminga ir baisi mirtis, vargšelė...
- Gal nelabai - buvo tikrai šalta iš pradžių, bet netrukus lyg šiluma tokia nuo širdies po visą kūną sklisti ėmė, o paskui užmigau ir viskas. Ne taip ir blogai buvo... O tu kaip?
- Na, tu žinai, kad savo Praną visąlaik neištikimybe įtarinėjau. Tą dien nutariau jį ant reikalo prigriebti, grįžau iš darbo iškart po pietų. Ir ką tu galvoji - sėdi sau bestija, tv žiūri ramiausia, lyg niekur nieko. Aš tai žinojau, kad ji turi kažkur slėptis - aplėkiau kambarius, patikrinau visas spintas, po lovom, užlėkiau ant aukšto, išverčiau rūsį - žinok, nieko! Jau kad pasiutau, o čia širdis pokšt, šlept - ir viskas!
- Tai va, o būtum šaldiklį patikrinus - būtume dabar gyvos abi...

Posted by gramas 04:31 Archived in Lithuania Comments (0)

UOSTAS + MIESTAS + Reset

Įsiklausykime : UOSTAMIESTIS. Uosto miestas – būtent šitokia tvarka – iš pradžių uostas, po to miestas. Taip vystėsi visi Europos uostamiesčiai, senų senovėj nusistovėjus prekybos keliams, kaip esminis šalies ryšys su visu Pasauliu. Iš čia plaukė laivai prekiauti ir užkariauti kitas šalis, ir tie, kas turėjo uostus bei stiprų laivyną – tie tapo Pasaulio viešpačiais ir imperijomis. Ten, kur kirtosi daug prekybos kelių, pakrantėse kurdavosi uostai, apie juos augo miestai. Šitaip ir įsikūrė viduramžių Memelis Dangės žiotyse, o šimtmečiams vienas po kito verčiantis, į dvidešimto amžiaus pradžią atėjo abu – uostas ir miestas - vienas nuo kito priklausomi tiek, kad net tvoros tarp jų tuo metu nebuvo.

large_memel_dange.jpg

Tuo metu nieko naujo čia, Baltijos pakrantėj, neįvyko. Dauguma Pasaulio uostų bent jau pradiniame savo raidos etape ėjo tuo pat keliu.
Pasaulio uostus tyrinėjantys mokslininkai naudoja žemiau pateikiamą uostų raidos diagramą, kurioje kiekvieno uosto gyvenime galima matyti bent kelis etapus. Vieni išsivystė labiau, kiti mažiau, o dar kai kurie išnyko, prekybos keliams pasukus visai kita linkme.
Panagrinėkime uosto raidos etapus ir pabandykime suprasti, kuriame yra mūsų Klaipėda šiuo metu.

PASAULIO UOSTŲ RAIDOS ETAPAI
(M-miestas, U-uostas)
Diagrama parengta pagal : „Factors and Process Involved in Port-City Development“. Hoyle, 1998.

Iet.jpg
I-AS ETAPAS. Antikinis – Viduramžių ir iki 19 amžiaus laikotarpio uostamiesčio modelis.
Labai glaudus erdvės ir funkcijos ryšys tarp miesto ir uosto. Miestas ir uostas gyvena vienu ritmu.

==========

IIet.jpg
II-AS ETAPAS. Augantis uostamiestis, 19a.-20a pirmoji pusė.
Spartus pramonės ir prekybos augimas verčia uostą pradėti krantinių didesniems laivams su didesne grimzle statybas nebe miesto centre, o priemiesčiuose. Uostai keliasi arčiau upių žiočių, kur lengviau užtikrinti reikiamą gylį prie krantinių. Dalis senųjų uosto teritorijų mieste lieka apleistos ilgiems metams (pvz.London Docks). Naujuose uosto žemės plotuose statomos linijinės krantinės, sandėliavimo aikštelės, uosto zonoje vystoma perdirbamoji pramonė. Didelė dalis uosto veiklos vis dar išlieka pačiame miesto centre, dėl ko uostas nuolat patiria didelį miesto spaudimą bei apribojimus.
Klaipėdos uostamiestis yra šiame išsivystymo etape, jeigu laikytume, kad Malkų įlankos terminalų, iš dalies Klaipėdos Naftos plėtra buvo nukreipta į priemiesčius. Tačiau realiai miestas vis dar iš visų pusių supa uosto žemę ir tuo riboja tolimesnį ekstensyvų uosto augimą. Išorinio uosto statyba Melnragėje neperkels Klaipėdos į aukštesnį raidos etapą, nes naujos uosto teritorijos išliks miesto ribose ir visas atvykstantis bei išvykstantis krovinių srautas bus gabenamas miesto teritorijomis. Nuolat augantys miesto gyventojų poreikiai sveikai ir saugiai aplinkai, reikalavimai gyvenimo kokybei, ekologijai netolimoje ateityje taps vienu iš pagrindinių rizikos faktorių uosto komplekso verslui.

==========

IIIet.jpg
III-IAS ETAPAS. Modernus pramoninis uostamiestis, 20a. vidurys.
Pramonės augimas, ypač naftos pramonė ir konteinerizacijos bei ro-ro technologijų pradžia sąlygoja naujų terminalų planavimą ir vystymą atokiau nuo miesto. Miesto ribose išlieka tik mažiausiai taršios krovos technologijos ir kroviniai, vystomi kruizinių laivų ir keltų terminalai. Miesto spaudimas uostui didėja - dėl taršos, transporto srautų nesubalansavimo, miesto gamtinio karkaso naikinimo, vis didesnių dividendų mokėjimo miestui (municipaliniuose uostuose).

==========

8baf55c0-25cc-11e8-a933-e7fb5a1228f8.jpg
IV-AS ETAPAS. Uosto pasitraukimas iš miesto ribų 1960-1980 m.
Ekonomikos atsigavimo laikotarpis, demografinis sprogimas, vartojimo revoliucija, logistikos, jūrų transporto bei pramonės pokyčiai (ypač spartus konteinervežių tonažo augimas) dar labiau skatina atskirų pramoninių uosto komplekso zonų išvystymą. Miestai suteikia dideles teritorijas naujų uosto terminalų vystymui atokiai nuo gyvenamų zonų, mainais už miesto centruose esančias teritorijas, kuriose anksčiau vyko uosto veikla. Uostai, nebevaržomi mieste veikusių apribojimų plėtrai, sparčiai auga. Iššūkis miestams – ką daryti su uosto atlaisvinama teritorija, jei dėl neefektyvaus administravimo lėšų nuolat trūksta? Jose projektuojama prabangi gyvenamoji statyba (Canary Wharf, London), pramogų ir laisvalaikio zonos (Oslo, Stokholmas, Helsinkis), universitetų miesteliai ar olimpiniai kompleksai.

==========

Vet.jpg
V-AS ETAPAS. Miesto krantinių, senųjų uosto teritorijų regeneravimas miesto gyvenimui, 1970-1990m.
Didelių apimčių pramoninis uostas naudoja milžiniškas teritorijas, turi tam pritaikytą transporto sistemą sausumoje. Miestas atkuria gyvenamąją aplinką.

==========

large_Hamburg_Hafencity.jpg
Hamburgo senasis uostas, atkuriamas kaip žmonėms gyventi tinkama aplinka.

Kokioje aplinkoje toliau gyvensime kaip Uostas ir Miestas?
Šiuo metu mūsų Uosto ir Miesto santykių virtuvėje dedasi labai keisti dalykai. Uostamiestis yra įstrigęs II-ąjame uosto raidos etape, o uosto ir miesto santykiai yra tam tikroje aklavietėje. Uostas yra strateginis valstybės objektas, todėl uosto Bendrasis Planas yra aukštesnio lygio teritorijų planavimo dokumentas, turintis didesnį įstatymo svorį, nei Klaipėdos Bendrasis Planas. Tačiau visa uosto veikla vyksta miesto teritorijoje geografiškai, nors formaliai uosto žemė nėra miesto teritorija.
Ilgalaikis uosto ir miesto konfliktas užprogramuotas dešimtmečiams į ateitį. Kas yra to konflikto dalyviai – yra šviežių naujienų ir šiuo aspektu. Iki šiol uosto ir miesto santykius sprendė vadovai ir uosto valdytojas – Susisiekimo ministerija. Buvo dvipolė sistema – uosto valdininkai kalba su miesto valdininkais. Tačiau ES pradėjus skirti lėšas projektams, skirtiems bendruomeniškumui skatinti, dalis miesto gyventojų pakilo nuo sofos, atsitraukė nuo televizoriaus ir įsijungė į visuomeninę veiklą. Ir kas galėjo dar netolimoje praeityje pagalvoti, kad anksčiau vyravusi miesto ir uosto valdininkų idilija bus suardyta būtent tų pačių valdininkų bendruomenėms skirstomais Europos pinigais?! Iš visiems įprastos dvipolės bendravimo sistemos susiformavo tripolė – vietoje dviejų diskusijos dalyvių jau yra trys. Miesto bendruomenės ėmė reikalauti įtraukti jas į svarbių miestui klausimų svarstymą. Veikdamos teisiniais metodais, jos naudoja mūsų šalies Konstituciją, Orhuso Konvenciją, įstatymus apie asmeninę valdininkų atsakomybę už visuomenei žalą atnešusius sprendimus.
Paviršinis uosto ir miesto bendrumo ir bendrų tikslų deklaravimas šiuo metu ima atrodyti kaip silpnų politikų išvedžiojimai, skirti nepatenkintiems nuolat blogėjančia gyvenimo kokybe miesto gyventojams nuraminti. Aukščiausio rango miesto vadovai yra uosto plėtros tarybos nariai, kartu su visų uosto komplekso įmonių atstovais jie privalo rūpintis kuo spartesne uosto plėtra. Demonstratyvus išėjimas iš posėdžio, ar balsavimas taryboje nykstamai mažu balseliu „Prieš“ miestui nepalankius ir uosto komplekso, Susisiekimo ministerijos ir Vyriausybės buldozeriu daromus atvirai žalingus Klaipėdai sprendimus yra tik labai nerangaus balerūno išlaužta kregždutės poza – kaip miesto galvų ginklas kovoje už miestiečių gyvenimo kokybę. Ką ta kregždelė duoda miestui? Ar yra bent kokia nauda? Ne, nieko neduoda, naudos irgi beveik nėra, gal vienas kitas uosto lėšomis finansuotas kultūrinis renginys ar palopyta gatvė. Nelinksmos mūsų godos šiandien, tačiau tuo platesnis laukas bendruomenių veiklai, ir vis tiek privalome bent pabandyti su optimizmu žvelgti į ateities horizontus...

Pasaulio Banko duomenimis, 2012-aisiais tarptautinė prekyba sudarė 60.58% nuo pasaulinio BVP ir prognozuojama, kad ši dalis tik didės. Ekspertų nuomone, 90% visų prekių, dalyvaujančių tarptautinėje prekyboje, yra gabenama vandens transportu bent dalį pristatymo maršruto. Tuo pagrindu galima visiškai užtikrintai teigti, kad ir ateityje visame Pasaulyje didės poreikis modernių uosto paslaugų, nors finansinis ir investicijų grąžos presingas tokiai plėtrai bus nuolat didėjantis.

Jau šiuo metu specialistai kalba nebe apie kokio nors krovinio, ar krovinių grupės kryptis, tačiau apie aršią konkurenciją tarp didžiulių, globalių prekių tiekimo grandinių. Šis procesas išliks ir ateityje – ir nuo vieno uosto pastangų pritraukiant krovinius ilgąjame laikotarpyje nieko gali nepriklausyti. Tu esi globalios tiekimo grandinės dalis – arba tu ta dalimi nesi. Būtent tuo galime šiandien paaiškinti liūdną ir miglotą neseniai išvystyto iki habo pajėgumo Klaipėdos Smeltės konteinerių terminalo perspektyvą, kuris realiai dirba vos trečdaliu savo projektinio pajėgumo – paprasčiausiai nėra krovinių. Kinijos konteinerių srautas į Europą buvo nukteiptas per Sueco kanalą ir Viduržemio jūrą, tai jau įvykęs faktas. Laimei, globaliųjų tiekimo grandinių keliai nėra statiški, jie laikas nuo laiko keičiasi, priklausomai nuo gamybos regionų poslinkių. Kinija nebėra laikoma pigiausios gamybos šalimi, o Meksikos automobilių pramonė neseniai pradėjo į rinkas tiekti daugiau automobilių, nei Brazilija – suveikė pigesnė darbo jėga ir turtingas kaimynas. Tokie globalūs posūkiai ekonomikoje gali bet kada „peržaisti“ ir globalių tiekimo grandinių kryptis, o perskirstyti prekybos keliai rinksis geriausiai išvystytus ir efektyvius uostus.

Ar gali Klaipėdos uostas, net išbetonavęs tą auglį Melnragėje ir vis tiek iš visų pusių apribotas gyvenamaisiais rajonais, tapti tuo efektyviausiu ir moderniausiu viso regiono uostu? Efektyviausias, tačiau pasilikdama praeityje, t.y. nepereidamas bent jau į viena pakopa aukštesnį , trečiąjį uosto raidos etapą? Ar gali Lietuva ir Klaipėda sukurti stebuklą, kuris paneigs per šimtmečius nusistovėjusius ir visoms kitoms Pasaulio šalims vis dar galiojančius uostų raidos dėsnius? Kažin...

Būtent todėl giliavandenis uostas, dar 2011-aisiais suplanuotas Būtingėje, turėtų būti laikomas pagrindiniu keliu į efektyvumą ir masto ekonomiką Klaipėdos uostui, t.y. užtikrintu žingsniu į trečią uosto raidos etapą. Išsigelbėjimu šiandien nykstančiai Klaipėdai taip pat. Be laipsniško Būtingės išvystymo niekada nebus sukurta bazė, kaip modernaus ir šiuolaikiško pramoninio uosto zona, į kurią galės keltis iš miesto centro terminalų oparatoriai, kai pasiskaičiuos, kad likti miesto zonoje jų verslui yra nuostolinga.

Kaip tai galima pasiekti ir kaip „perkrauti“ uosto bei miesto santykius – apie tai sekančiame straipsnyje.

(pagal šio įrašo medžiagą nepriklausomas portalas ATVIRAKLAIPEDA.LT publikavo straipsnį Kokioje Aplinkoje Toliau Gyvensime?)

Posted by gramas 01:16 Archived in Lithuania Comments (2)

Agresyvūs kaimynai

Žinau, kad Klaipėdos ir uosto santykiai įdomūs tik labai siauram ratui žmonių. Planai statyti išorinį uostą, kažkokios visuomeninkų erezijos apie nykstančius Baltijos krantus, nuodijamas miestas, transporto sistemos kolapsas, Melnragės gyvenvietės sunaikinimas - niekam tai neįdomu, net patiems klaipėdiškiams, nes jie tik spokso į uosto direkcijos nuolat ištraukiamus triušiukus iš skrybėlės - ir džiaugsmingai ploja katučių. Atseit, bus darbo vietų, bus darbo - bus ir duonos... Klaipėdiškiai nori ramybės prie televizoriaus ir tikėti, kad kada nors ir jie pradės gyventi geriau.

Iš vienos pusės tai rimti vyrai Vilniuje, kurie "eina į Projektą", iš kitos pusės - kol kas vien Melnragės gyventojai, iš kurių valdžia nori atimti namus, ar sunaikinti jų gyvenamą aplinką. Daugelį tūkstančių pajūrio gyventojų atstovaujantys bendruomenių ir seniūnaitijų nuo Klaipėdos iki pat Būtingės atstovai dar sausio mėnesį šalies vadovams ir ministerijoms išplatino atvirą laišką dėl išorinio uosto projekto eigos - ar kokia nors reakcija buvo? Ne, nebuvo. Žmonės jaučiasi ir yra atvirai ignoruojami. Prezidentūra padėkojo už konstruktyvią pilietinę poziciją. Vyriausybė prisipažino, kad pati nieko tuo klausimu nedarys, bet perduos Susisiekimo ministerijai, kaip uosto valdytojui. Susisiekimo ministerija persiuntė Klaipėdos uosto Direkcijai. Direkcija iki šiol jokio atsakymo pajūriui nesurezgė...

Žemiau yra nuoroda į mano šiom dienom parengtą straipsnį apie uosto naudą ir žalą mūsų miestui. Nemanau, kad straipsnis gali pakeisti vyrų norą betonuoti ir "įsisavinti", bet jei bent vieno-kito klaipėdiškio akis praskaidrins tiek, kad leis faktus bei ekonominę logiką atskirti nuo direkcijos rodomo triušio - manau, kad prie teksto vargau ne veltui.

Dėkui nepriklausomam portalui ATVIRA KLAIPĖDA, kad sutiko šį straipsnį publikuoti, nes kitiems media kanalams yra labiau įdomios Uosto Direkcijos reklamai skiriamos lėšos.

"AGRESYVŪS KAIMYNAI"

Posted by gramas 01:18 Archived in Lithuania Comments (0)

Atlanto žuvys. Žydai, lietuviai ir žuvys.

large_IMG_5465.jpg

Visi aplink rašo vien apie moteriškę žuvies galva ir jos autodafe - todėl gali būti, kad rašyti apie žuvis šiuo metu yra didžiulė redakcijos klaida. Tačiau ką daryti, jei žmogus ištari A, rašydamas apie žvejų uostelį Galicijoje - juk turi kada nors ištarti ir B - parašyti ir apie pačią žuvį. Tikrą žuvį su žuvies galva.

Šiuo nelengvu tautai metu redakcija užima tvirtą pilietinę poziciją ir žemiau keliais atskirais įrašais skelia žiauriai teisingus tekstus apie Atlanto žuvis, nušviesdama esmę ne iš žvejo, kaip galėtumėt tikėtis, o iš žuvies valgytojo pozicijos. Ką jūs visi ir taip žinote - aukščiau minėtos moteriškės bei jos gyvenimo draugo pastangomis Lietuvoje vėl plačiu mostu taškomasi ir aukštais statymais lošiama holokausto korta, statomos barikados ir planuojamos puolimo bei agresyvios gynybos strategijos.

Broliai ir sesės! Labas ir šalom! Baikit tas nesąmones. Ieškokim ne to kas skiria - o to, kas jungia. Duokim vienas kitam žuvį ir eilinį kartą susitaikom, nes dėl abiejų nacijų charakterio ypatumų vaidytis ir taikytis teks nuolatos. Nes esam tokie, kokie iš istorijos dantračių iškritom, o gyvenimas kartu yra ne veiksmas, o procesas. Kas vienija abi tautas - tai pomėgis valgyti žuvį ir tūkstančiai abiejų virtuvių receptų kaip ją kuo skaniau paruošti. Jeigu čia yra norinčių duoti žuvį į tą kitą barikados pusę, kyla visai logiškas klausimas - o kokią žuvį duoti, kad ją kita pusė maloniai priimtų, o nė tėkštų atgal į veidą?

Tinkamos žuvies paieškos šią vasarą mano šeimą vis atgindavo iš tviskančių prabanga marinų į Galicijos ir Portugalijos žvejų uostelius ir turgelius. Tarsi žinoję būtumėm, kokį pisinį vos mums sugrįžus Lietuvon ir dar tokį žaviai šlapią ir tamsų rudenį surengsit. Beje, ispanai yra neįtikėtini žuvies rajūnai, nes Ispanijos gyventojai suvartoja tiek žuvies ir kitų jūros produktų, kiek visų likusių ES šalių gyventojai kartu. Tas dalykas aiškiai matosi kiekvieno turgaus halėje, nes visi žuvies prekystaliai bus tiesiog apgulti pirkėjų, o prie mėsos prieis vos vienas kitas. Man tai visai patiko, nes savo kassavaitinį nuostabios jautienos steiką galėdavau išsirinkti netrukdomas kitų pirkėjų, maloniai ir draugiškai pabendraudamas su kirviu mosuojančiu mėsininku. O va prie žuvies tekdavo gerokai palaukti. Arba per arčiau prekystalio stovinčių pakaušius akimis išsirinkti žuvį, kantriai sulaukti savo eilės, stebėti kol ją pasvers ir tu patvirtinsi kainą, sumokėsi pinigėlį, o kol pardavėja žuvį nuvalys ir nuplaus - gali nueiti į daržovių skyrių. Grįžęs tu gauni savo žuvį gražiai supakuotą, visi patenkinti, šypsosi ir kviečia ateiti dar. Nacionalinis susitaikymas, tiesiog. Sakau jums - žuvis daro stebuklus, o ją valgyti yra sveika.

Atlantas pilnas geros žuvies. Jeigu reiktų pasakyti kuri mums labiausiai patiko - būtų sudėtinga kurią vieną išskirti. Tačiau kiekvieną žuvį pabandysiu jums pavaizduoti atskiru įrašu - stay tuned todėl, ar kaip ten...

Gyvendamas Atlanto pakrantėje, kiekvienas žuvies mėgėjas tampa priklausomas nuo sardinių - nori jis to, ar nenori. Sardinės yra tam tikra priklausomybės rūšis, o ne noriu-nenoriu. Tai ne pasirinkimas - tai sardinė. Ja prekiaujama visur - turguje, prekybos centruose, o Portugalijoj - net gatvėse žvejų moteriškės ja nelegaliai prekiauja. Jei policija pabando jas sudrausti - o pagal taisykles privalo - gatvėje kyla nemenkas triukšmas, todėl policininkai visais įmanomais būdais labai stengiasi šios prekybos nepastebėti. Prekyba žuvimi gatvėje yra neatskiriama Portugalijos savasties dalis ir bet kokie valstybės fiskaliniai bandymai ją riboti yra nusikaltimas tautai.

Geroji naujiena šio blogo skaitytojams žydams ir lietuviams - sardinė yra pigi. Juk noras nusipirkti ką nors gero pigiai yra taip pat dalykas, glaudžiai vienijantis mūsų tautas.

Priklausomai nuo sezono, sardinės kaina yra nuo Eur3 iki Eur6 už kilogramą. Kilogramas sardinės - tai apie 10 neblogai planktonu įmitusių apvalainokų sidabrinių torpedų. Tiesą pasakius, tai 6 pinigus sardinė kainuoja tik turistų gete, kur klientas laikomas tokiu šiek tiek kosmonautu, už ką ir yra nuolatos bei nuosekliai vietinių skriaudžiamas. Tai yra visiškai undude, tai nėra nacionalinis susitaikymas, todėl jei esate vietinis - turėkit sąžinės ir dabar staigiai apsigalvokit. Jeigu esate tas kosmonautas - gal jau grįžkit į planetą, per tamsuolių klaidą pavadintą Žemė. Nes kaip reikia vadinti mūsų planetą, kurios 71% paviršiaus yra vanduo? Žinoma, kad Okeanas!

Kiek Ispanijoje, tiek ir Portugalijoje sardinės per šventes dideles ir mažas kepamos ant griliaus. Nevalytos žuvelės gausiai pasūdomos būtinai rupia druska, įspraudžiamos tarp dvipusių grotelių ir vartomos virš žarijų tol, kol šiek tiek apdegs žvynai ir odelė. Iškepta žuvelė valgoma iš rankos (taip šiek tiek straksint nuo kojos ant kojos, nes karšta), arba iš lėkštės - kaip kam patogiau. Užgerti vynu. Jei Portugalijoj - labai tiks ir bagaceira - šnapsas, varomas iš vynuogių išspaudų. Apdegus žuveliokų odelė lengvai nusilupa kartu su žvynais, palikdama švarutėlę garuojančią ir pasakiškai skanią mėsytę, kuri lengvai atsiskiria nuo minkštų kauliukų. Su kaulais liks ir perkepę viduriai, kuriuos išmesite kartu su servetėlėm, kuriomis viso proceso metu valysit per fizionomiją tekančius jūsų širdelei būtinus Omega3. Vietiniai ekspertai sako, kad toks kepimas yra vienintelis teisingas sardinei, nes jos nesudarkius darinėjant, išlieka visas tas naudingasis mums riebaliukas. Meluoja truputį, nes visas tai tikrai kad neišlieka - ant žarijų žuvytė pradeda kaip reikiant varvėti bei dūmyti. Tie dūmijantys sardine griliai per šventes bus visur - gatvėj, terasoj, balkone - visur.

Savo laive kepėm sardinę ir neteisingai - valytą ir ant aliejaus keptuvėje, bet vis tiek buvo be galo skanu. Kepimas ant keptuvės mažiau patrauklus estetiškai, nes nuvalius žvynus, odelė lieka labai pažeidžiama ir nusilupa žuveles vartaliojant keptuvėje. Oponentui, sakančiam kad kepimas ant laužo ir su visu šūdu yra nekažką estetiška taip pat - aš pasakysiu, kad tamsta kosmonautas, nes kai esi svetur - prisitaikai prie vietinio kolorito ir tada gyveni smagiau.
Tačiau jūs galite ir nekreipti dėmesio į šias liaupses sardinei - juk sakiau, kad mes esame nuo jos priklausomi.

Ar galima sardinę duoti į kitą barikados pusę? Žinoma, taip! Kai nori, kad ten žmonės priimtų dovaną su džiaugsmu - duodi tai, ką tuo metu turi geriausia.

Beje - greitojo skaitymo pilotams - čia buvo parašyta apie sardinę, tikrai ne strimelę, jei skirtumą suvokiat. Antra vertus - vargšelė strimelė, taip nesėkmingai įgarmėjus į prastą kontekstą. Skani žuvytė pati iš savęs, kol šviezia - bet juk niekas ir nesakė, kad gyvenimas turi būti ilgas ir lengvas.

Sekantis straipsnis bus apie jūros velnią - ispaniškai rape. Labai baisus straipsnis bus, kaip iš žuvies vardo ir galima nuspėti.

Posted by gramas 11:41 Archived in Spain Comments (2)

Laivo akys

large_Eye_of_Hor..43_edited-1.jpg

large_Eye_Horus.jpg

Ne taip jau retai bet kurioje Pasaulio marinoje, ar inkaruotėje galima sutikti burines jachtas su laivapriekyje nupieštomis akimis. Pagal stilistiką jos labai primena senovės Egipto rašmenis, todėl neužtrukau internetuose iškasti, kad tai yra Horo akys. Šis Egipto hieroglifas yra apsaugos, karališkos didybės ir geros sveikatos simbolis. Nuo senų senovės jūrininkai naudojo Horo akis kaip apsaugą nuo jūroje laivo laukiančių pavojų. Laivas su akimis yra saugesnis, nes jis mato kur slypi pavojus ir jo išvengia.

Į burlaivių epochą ši jūrinė tradicija taip pat atkeliavo - ant laivo forštevnio būdavo tvirtinama medinė skulptūra - vien galva, ar pilna figūra, dažniausiai moters, bet būtinai su akimis, kad laivas matytų audras, povandeninius rifus, seklumas ir jų išvengtų, bei saugiai parplukdytų įgulą į namų uostą.

Vėliau Horo akies ženklas tapo toks paplitęs, kad imtas naudoti ne tik ant laivų, o šiandien šis simbolis tapo ir populiariu tatuiruotės motyvu.

Būtent iš burlaivių epochos mus pasiekė graži, bet liūdna legenda apie laivo akis. Manau, kad kiekvienas burinės jachtos škiperis galėtų tą liūdną legendą ir šiandien panaudoti, norėdamas dar labiau nupiepinti ir pravirkdyti ir taip pažaliavusius nuo jūrligės, į maišelį vemiančius savo laivo įgulos narius.

Seniai seniai, kai dar Žemę su visais vandenynais ant nugarų laikė keturi banginiai, vieno burlaivio kapitonas ruošėsi ilgam išplaukti į jūrą. Norėdamas pralinksminti dėl artėjančio išsiskyrimo liūdinčią mylimą žmoną, jis jai padovanojo du nuostabaus grožio smaragdus. Žmona buvo ne tik nuliūdus, bet ir gerokai supykus ant ją krante paliekančio vyro, o gal tik šiaip bjauraus charakterio moteriškė ji buvo, todėl dovaną aikštingai atstūmė. Kiek susinervinęs ir nusivylęs vyriškis grįžo į laivą ir tuos nuostabaus grožio smaragdus kaip akies vyzdžius įstatė į laivo forštevnio figūros akis.
Aikštingoji žmona apsigalvojo, kapitonui nežinant naktį atėjo į laivą ir išlupo smaragdus iš laivo akių. Ji jautėsi kalta įžeidus mylimą vyrą ir prisiekė sau jo dovaną dėvėti kaip papuošalą tol, kol kapitonas iš reiso saugiai sugrįš į namus. Ryte laivas išplaukė jūron, o nutolęs nuo kranto papuolė į uraganą, kuriame ir pražuvo su visa įgula. Laivas buvo aklas, todėl negalėjo matyti artėjančios nelaimės ir pasukti uraganui iš kelio. Tragišką naujieną sužinojus kapitono žmona iš sielvarto verkė be pertraukos kelias dienas ir naktis, o paskui išsekus užmigo. Kai ji atsibudo, ji buvo akla - o nuostabaus grožio smaragdai dingo ir nuo to laiko jų niekas nematė.

Posted by gramas 00:37 Archived in Lithuania Comments (0)

Atlantas. Svantė, Sanna ir Kapitonas Kukus

Ante Scriptum: Žemiau pateiktas tekstas yra dalis didesnio straipsnio, kuris vasarą buvo paruošta spausdinimui naujame žurnale ir galbūt kažkur kažkada pasirodys - su leidėjų padarytais straipsnio pakeitimais. Visokias abrakadabras ir pamąstymus apie buriavimą, gyvenimo laive stilių praleidžiu, todėl čia rasite tik tai, kas įdomiausia - buriuojant sutinkami žmonės.

_________________________________/)________/)_/)__________

Net alinantis nuovargis paros, praleistos keliaujant autobusais, lėktuvais ir traukiniu iš Klaipėdos į Povoa de Varzim, Portugalija - visas kažkur išnyko, vos jachtų uoste išvydus savo laivą. Kaip 12 voltų per smegenis nuo ausies iki ausies kas būtų paleidęs - šitaip Pasaulis staigiai atgijo ir vėl pasijutau jo dalimi.

Jis vos vos svyravo, supamas stipraus vėjo uosto akvatorijoje supūstos bangos, veržlios formos korpusu gana žemai įgulęs į vandenį, neaukštu bortu ir laivagalyje iškelta plienine arka, ant kurios sumontuotos saulės baterijos, radaro ir antenų stiebas, pripučiamos valties keltuvo strėlės, vėjo generatorius, tvirtinimai atsarginiam inkarui bei pakabinamam varikliui. Saugiame ir gerai nuo vėjo bei bangos purslų akyto audinio skydeliais apsaugotame kokpite išdidžiai stovi šturvalo kolonėlė su kompasu bei navigacijos instrumentais, o išilgai patogių suolų žvilgsnis keliauja iki įėjimo į kajutę, pridengtą plastikine kokpito stogine su tamsinto akrilo stiklais. Denis šiek tiek apneštas miesto dulkėmis, o prieš stiebą dugnu į viršų užvožtos pripučiamos valties užvalkalas gerokai aptaršytas stiprių Atlanto vėjų. Geltonas jūrinis kajakas ir banglentė pritvirtinti prie vantų. Jis čia laukė manęs sugrįžtant visą mėnesį. Laivo išvaizda ir įranga net iš pirmo žvilgsnio neleistų suabejoti, kad tai yra rimtam okeaniniam plaukiojimui skirta burinė jachta.
large_A3D5013E-D..26B2FA572CA.jpeg

Mūsų laivo vardas Billabong, kas Australijos aborigenų kalba yra ežeras, susiformavęs upei pakeitus vagą. Laivas jau daug metų su ankstesniais šeimininkais plaukioja šiuo vardu, o mes jo keisti neketiname, nes buriuotojai tiki, kad laivo vardo keitimas, jeigu atliktas ne visai įtikinant Neptūną, gali prišaukti nelaimę.

Daugelyje pasaulio kalbų, kaip ir lietuvių, burinė jachta yra moteriškos giminės daiktavardis. Tačiau mūsų šeimai Billabong yra laivas - tvirtas, patogus, kantrus ir ištikimas draugas bei partneris, pasirengęs mūsų saugumu pasirūpinti bet kokiomis sąlygomis ir nesvarbu ką aikštingasis Neptūnas ir vėjų dievai mums ant sprando beužmestų. Billabong yra mūsų laivas ir namai šešis mėnesius kasmet, jau trys sezonai, prabėgę keliaujant Viduržemio jūroje ir Atlanto vandenyne.

Pirmą vakarą po sudėtingos kelionės esu per daug nuvargęs ir darbų turiu per daug, kad eiti į miestą ir užsipirkti produktų, ar vakarieniauti kavinėje. Patikrinu laivą, jo sistemas. Dujų balioną pakeisti, gėlo vandens baką užpildyti, variklį patikrinti, nuo denio jūros druską ir kranto dulkes nuplauti, laivo vidų išvalyti ir išsiurbliuoti - šurmuliuoju iki pat tamsos. Ne juokas - trys miegamieji, svetainė su virtuve ir dar dušas su wc - tikrų tikriausia troba ant vandens!

Ryte mano kaimynai, pagyvenusių švedų pora, su manimi nesisveikina. Vėl ta dažnokai Stokholmo Archipelago marinose pastebėta arogantiška ir labai švediška poza a'la "mano žvilgsnis tave skrodžia kiaurai ir aš tavęs nematau". Kiti skandinavai to neįvaldę, užtat kai kurie švedai - tiesiog meistriškai. Aš nesigilinu kas jiems nepatinka - gal per ilgai bildėjau savo laive vakar ir jiems vakaro idilę sugrioviau, gal jie turi kitų priežasčių. Gal, tačiau mes, visi kiti kruizeriai, čia jaučiamės kaip šeima - sveikinamės net su nepažįstamais, o atvykus naujai jachtai, puolame padėti jiems prisirišti prie uosto tiltelių. Ir visai nesvarbu - senas tu, ar jaunas, kokio dydžio tavo laivas, ar kokia laivo vėliava - čia, Povoa de Varzim marina yra Pasaulio Kaimas ir mes visi jo lygiateisiai piliečiai.

Dar iki pietų neskubėdamas praeinu uosto pontonais, pakalbindamas kiekvienos jachtos įgulas ir pakviesdamas vakare kartu surengti bbq vakarėlį. Žinoma, neaplenkiu ir savo kaimynų. Pakalbinti jie mane pamato. Aš miestelyje nupirksiu anglies, kiekvienas atsinešam savo maistą, savo vyną ir pabūsim kartu, susipažinsim. Visos įgulos su entuziazmu, šypsena ir nykščiais į viršų sveikina tokį sumanymą.

Vakare prie uoste tokioms progoms įrengtos griliaus krosnies ir didžiulio stalo piknikams susirenkam apie 20, gal 25 buriuotojai. Turbūt dar nesakiau, kad vienas iš didesnių kruizinio buriavimo malonumų yra naujos pažintys su bendraminčiais iš pačių įvairiausių šalių. Esame labai skirtingi, bet potraukis keliauti buriuojant visus mus daro artimus. Tarpusavio supratimas atsiranda iškart, jokių pirmos pažinties ledų čia nėra. Visi gyvai dalinasi įspūdžiais apie aplankytas vietas, pasakoja apie savo planus, apie save, savo šeimas, savo laivus, šalis ir miestus. Gal tik apie antrą nakties vakarėlis ima išsikvėpti ir skirstomės į savo laivus poilsio. Ryte visi sveikinsis ir bendraus kaip metų metus pažįstami draugai, vieni kitus kvies apsilankyti savo jachoje, ar planuos ir tarsis kuriuos renginius kartu aplankyti miestelyje beprasidedančioje jūros šventėje.

large_1F236CDC-3..F277A9D159C.jpeglarge_90_9823C898-F..83AE070CFBE.jpeglarge_4465AB9E-F..BD488E4B6D2.jpeglarge_90_5D1886B2-C..F806C468926.jpeglarge_90_6036C7F8-8..996A9FDA9E3.jpeg

Beje, mano kaimynai, toji pagyvenusi švedų pora, pasirodė beesą net labai malonūs žmonės. Kai prisipažinau jiems, kad esu įsimylėjęs jų Stokholmo Archipelagą, kuris yra vienas geriausių buriavimo regionų pasaulyje ir visai šalia Lietuvos - tai kaip medum jiems per širdis būčiau patepęs. Jie ten, vienoje iš tūkstančių Archipelago salų gyvena ir nė už ką kitur neplauktų, jei ne trumpas buriavimo sezonas ir šaltas vanduo. Jie porai savaičių palieka laivą šiame uoste ir vyksta aplankyti savo namus, o jų buriavimo planas - dar šiemet pasiekti Viduržemio jūrą, iš kurios aš taip džiaugiuosi pabėgęs.

Šiuo metu marinoje daugiausia skandinavų - švedai, danai, norvegai. Tik suomių nėra - gal jiems, atplaukus iki Švedijos, pasidaro per karšta ir jie grįžta namo? Skandinavai šiuo metu migruoja į Pietus, vejasi saulę, kuri vis trumpiau šviečia tėvynėj. Pernai rudeniop pasirodė ypač daug olandų laivų, o prancūzus buriuotojus dažnai sutiksi visada - jie yra labiausiai buriuojanti tauta Europoje... Buriuotojai išilgai Portugalijos pakrantės leidžiasi žemyn į pietus iki Ispanijos ir Gibraltaro, iš kur Afrikos pakrantėmis keliaus į Kanarus, iš ten į Karibus.

Daugybė Europos buriuotojų šeimų per metus suplaukia taip vadinamą Atlanto grandinę, tokiu būdu ištisus metus praleisdami vasaroje. Nuo birželio iki rugpjūčio mėnesio gyvena Viduržemio jūroje, arba europinėse Atlanto pakrantėse. Per rugsėjį ir spalio mėnesius neskubėdami, kai kurie aplankydami Maroką, buriuoja iki Gran Kanarijos, ar kitų Kanarų salų, kur ruošiasi plaukimui per Atlantą. Lapkričio mėnesį kerta Atlantą, atvykdami į St.Lucia salą, ar Barbadosą Karibuose, kur keliaus nuo salos iki salos gruodžio-kovo mėnesiais. Balandžio ir gegužės mėnesiais per Bermudus ir Azorų salyną jie sugrįžta atgal į Pietų Europą.

Svantė su Sanna, taip pat buriuojanti švedų pora - keliauja senu, bet tvirtu ir gerai prižiūrimu dvistiebiu burlaiviu ir visiškai nežino kur nukeliaus. Laivo vardas - su aliuzija į Karibų piratus - Black Pearl Of Sweden. Ką jiedu tiksliai žino - kad niekada nebegrįš į Švediją, kur pardavė namus, visą turtą, nusipirko ir įrengė laivą, suformavo savo kelionės biudžetą ir persikėlė gyventi į Vandenyną. Svantei apie 50, Sannai kiek mažiau, o jų italų vandens šuns veislės kalytei Cocoos (Kukus - taip švediškai tariasi "kokosas") šešeri.
large_816B2F49-4..CE52E1AFC63.jpeg
Abiems ši santuoka antroji, iš ankstesniųjų vaikai užaugo ir kuria savo gyvenimus patys, o perspektyva įstrigti trasoje Darbas-Namai šaltame Geteborge, kur dėl vėjo lyja horizontaliai - abiems neatrodė labai patraukli. Tai ir nusprendė išplaukti. Bent jau Svantei tai buvo svajonė nuo pat vaikystės. Labai šilti ir nuoširdūs žmonės, su jais iškart užsimezgė draugiškas ryšys. Tik man šiek tiek gaila, kad vargu ar mes besusitiksim. Sutarėm bent jau internetais bendrauti. Peržiemoję Viduržemio jūroje, o gal Gibraltare, gal kitąmet kirs Atlantą, po to Karibai ir Panama, ir Ramiojo vandenyno salos, kurias neskubėdamas gali tyrinėti nors ir amžinybę. Bet viskas tiktai "gal", nes jie ir nenori turėti aiškaus plano, nes tada reiktų skubėti.

Sanna jogos instruktorė, kol gyveno krante - dirbo sesele klinikoje žmonėms, kurie bandė žudytis. Svantė geras inžinierius mechanikas ir stalius - jo profesijos ir įgūdžiai neleis prapulti, jei aplinkybės pasikeistų ir tektų ieškotis darbo krante. Sanna sugeba papildyti laivo kasą ir keliaudama - kartais skrenda į Švediją ir skaito motyvacines paskaitas žmonėms, kurie norėtų pokyčių savo gyvenime, laikas nuo laiko sutaria dėl jogos pamokų uostuose ir inkaruotėse sutinkamų jachtų įguloms ir dar ji laive gamina apyrankes, kurių per jos svetainę internete užsakyta vos ne keliems mėnesiams į priekį. "Apyrankes gaminti - man pačiai kaip meditacija ir malonumas. Ir pati sprendžiu kada noriu tuo užsiimti."- sako Sanna.

large_0AC98EFD-A..A7303A7F540.jpeg

Vakarojom tuomkart mano laive, prie vyno taurių - jie sakosi esą labai patenkinti savo drąsiu žingsniu į gyvenimo kelionę, bet man vistiek maga pakamantinėti giliau - kodėl jie taip kategoriškai nutraukė ryšius su gyvenimu žemėje. Svantė iškart žiūri į Sanna - "Tu juk pameni, vos susipažinom, tau sąžiningai pasisakiau, kad tai ir yra gyvenimo planas." Sannai reikėjo gerokai pagalvoti, kad su tokiu planu sutiktų, juk iki susipažindama su Svante, ji nei kart gyvenime nebuvo buriavusi. Ji niekada nebuvo linkusi į kokius nors ekstremalius dalykus. Pabandė buriuoti, paskui dar pabandė ir dar. Patiko. Sanna pradėjo suprasti kodėl burinis laivas plaukia be variklio ir dar prieš vėją, palengva įsitraukė į procesą, o visa kita įvyko lengviau, nei iš pradžių atrodė, kad bus.
large_FD3E29F1-A..052EE8F80A3.jpeg

Tą vakarą vyno taures kėlėme už dešimt mėnesių, kaip jie gyvena savo laive. Pirmąją žiemą jie praleido Amsterdame ir sako, kad kita bus tikrai ten, kur šilčiau.
"Žinai,- sako Sanna,- toks gyvenimas žmones padaro labai artimus. Laive praleidžiam daug laiko kartu ir mes kalbamės. Apie viską kalbam. Krante beveik nebuvo tam laiko. Ir, žinoma, kiti įdomūs žmonės, kuriuos buriavimas bent jau trumpam leidžia sutikti."

Man keista ir įdomu, kad tikrus ir sau patiems nemeluojančius žmones sutinki ten, kur jų neieškai.
Į jūrą niekas neplaukia ieškoti žmonių. Priešingai - mes pasitraukiam į jūrą nuo visuomenės preso ir beprasmiško šurmulio, skubėjimo ir nuolatinio niekur nespėjimo. Mes savo noru iškrentam iš lenktynių dėl riebesnio kąsnio ir saldaus melo patalų. O jūra, ta poetų romantizuota, bet realybėje žmogui labai nedraugiška stichija - ji visada yra labai tikra ir tau niekada nemeluoja. Bent jau tuo, kad jei labai stengsies suteikti jai progą - ji tave būtinai pražudys. Ten, atsistoję šiek tiek ant krašto, mes ir mokomės tos tiesos ir nemelavimo, ir labai stengiamės bent trumpam tokiais išlikti sugrįžę į krantą.

Tačiau po to mums vėl reikia išplaukti.

Posted by gramas 03:14 Archived in Portugal Tagged people boats sailing portugal billabong buriavimas Comments (0)

(Entries 1 - 15 of 264) Page [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. »